ALVESTA 2022-10-24 KL. 10:30

Vida har flyttat in på Orrakullen

Av Josefin Petersson

Vida har flyttat in på Orrakullen
På sex arbetsdagar har magasinen fyllts med 12 000 kubikmeter virke, tanken var att flytten skulle ta två till tre veckor. Med facit i hand är Roger Fransson som är lageransvarig otroligt nöjd. Foto: Josefin Petersson

ALVESTA. Vidas distributionslager för deras svenska och danska bygghandels kunder är nu klart på Orrakullen i Alvesta. På sex arbetsdagar har magasinen fyllts med 12 000 kubikmeter virke, tanken var att flytten skulle ta mellan två och tre veckor. Totalt är Orrakullen en investering på ungefär 40 miljoner för Vida.

– Fördelarna med Orrakullen är många, framför allt närheten till väg 25, samt sågverken i både Alvesta och Vislanda. I och med att vi även investerar i sågverket i Alvesta så behövde vi ta den marken i anspråk som var lager tidigare. Där vi kommer bygga om såglinjen, alltså intaget till sågverket, för att kunna öka både hastigheten och produktionen, säger Karl-Johan Löwenadler, VD Vida Wood AB.

Karl Johan Löwenadler tror inte i dagsläget att lagret på Orrakullen kommer skapa fler arbetstillfällen, då de idag är tre truckförare där. Däremot kanske produktionsökningen på sågverket i Alvesta gör att det krävs något mer skift, men det får tiden utvisa.

Vidas mark på Orrakullen är 30 000 kvadratmeter och tanken är att det ska rymmas minst 16 000 kubikmeter virke under tak, plus det som förvaras ute. Möjligheten att förvara under tak har de inte haft tidigare, på det gamla lagret har de kunnat förvara ungefär 11 000-12 000 kubikmeter som mest.

– Det nya lagret på Orrakullen är otroligt välplanerat, med sortimenten längst fram som är vanligast, detta för att minimera körningen med truckarna så det blir både tidsbesparing och mindre dieselförbrukning. Dessutom har jag planerat för extra breda vägar mellan packarna för att minimera riskerna med att vi krockar med truckarna, tack vare att det mesta av virket även förvaras under tak minimerar riskerna för olyckor, eftersom blöta packar blir hala. Vi kommer också i slutändan att kunna leverera bättre produkter till kunderna, säger Roger Fransson, lageransvarig.

Totalt finns det två magasin för förvaring under tak, det lilla 204 meter gånger 10 meter och det stora 197 meter gånger 20 meter, Roger Fransson berättar att de har mellan 140 och 150 olika sortiment. Den sista transporten är även körd från det gamla lagret på Svarvaregatan och de förvarar redan 12 000 kubikmeter. Under flytten har de inte behövt stänga något på Svarvaregatan och det har därmed inte drabbat kunderna.

– Den 4:e oktober fick vi tillträde till den nya distributionsterminalen, då kom även de första transporterna från Hästveda och Vislanda som väntat på att kunna levereras direkt till Orrakullen. Sedan den 8:e oktober börjande flytten från det gamla lagret på Svarvaregatan, den lördagen kördes det 40 lastbilslass på 6,5 timme och fyra truckförare hade fullt upp, med facit i hand är jag otroligt nöjd över hur smidigt flytten har gått på ungefär en vecka, säger Roger Fransson, lageransvarig.

Roger Fransson berättar också att den nya distributionsterminalen ligger logistiskt sett bra vid väg 25 när de nya avfarterna blir klara, samtidigt som den tunga trafiken minskar genom centrala Alvesta. Utöver de två magasinen finns det också ett garage för truckarna och kontor. I början på november kommer åkerierna och anställda på Vida att vara inbjudna till den nya anläggningen för att fira.

Josefin Petersson


Det nya lagret på Orrakullen är otroligt välplanerat, det kommer bli tidsbesparingar och mindre dieselförbrukning samt minskad risk för olyckor tackvare bland annat förvaring under tak. Foto: Josefin PeterssonVidas mark på Orrakullen är 30 000 kvadratmeter och tanken är att det ska rymmas minst 16 000 kubikmeter virke under tak, plus det som förvaras ute. Foto: Josefin Petersson