ALVESTA 2024-4-28 KL. 11:00

Vårbilrundan rullar vidare – en över 60 år lång tradition

Av Josefin Petersson

Vårbilrundan rullar vidare – en över 60 år lång tradition
En av stationerna på årets Vårbilrunda är Broaskogs gårdsbutik och kafé. Foto: Börje Fransson

ALVESTA. Vårtecknen blir fler och fler och ett av de säkraste, sedan början av 1960-talet är Alvesta-Korpens Vårbilrunda. Den 5:e maj är det dags igen och då blir det 6,1 mils färd i nordlig riktning. Starten är, som alltid, i Hagagården och målet är i Hembygdsparken i Moheda, en av de mest populära och bäst rustade bygdeparkerna. Däremellan kommer deltagarna färdas via Sköldstad till Slätthög och där passeras 20 av socknens 49 byar. Först blir det en resa i de västra delarna, där bland annat byarna Bästerna, Rickelsboda, Strömhult och Lyåsa får visa upp sig. Det är gamla lokala kulturbyar som även är kända för sin fagra natur. Rickelsboda har en speciell koppling till Alvesta. Den loftsbod som återfinns vid Riksdags-mannagården är nämligen förvärvad där. I Strömhult finns bland annat socknens gamla krigskyrko-gård och Lyåsa har kvar både sin bygdestuga och sitt gamla posthus, gravrösen med mera. Ändå kanske det är byns anslående utsikt som är mest tilltalande.
Därefter blir det en förflyttning via den gamla så kallade ”skollärarvägen” till östra sockendelen. Färden går via Hässleberg, Åboda och Gamleboda, där socknens Hembygdsgård finns, till Broaskog vars gårdsbutik och kafé givetvis utgör en station. Färdens slutspurt går via Klasentorp, Torp och Torpsbruk till Hembygdsparken i Moheda. Förutom själva färden med sina frågestationer är det sedvanlig försäljning av korv och lotter.
Josefin Petersson