ALVESTA 2024-6-22 KL. 10:52

Trendbrott: Alvesta tappar i undersökningen om företagsklimatet

Av Josefin Petersson

ALVESTA. Alvesta kommun landar i år på 3,7 i det samlade omdömet för företagsklimatet. En nedgång med 0,3 jämfört med förra årets resultat. Alvesta placerar sig fortfarande över sverigesnittet som är 3,5 och som näst bästa kommun i Kronobergs län.
– För oss i Alvesta kommun är det viktigt att vi har en bra relation med våra företag och att vi tillsammans kan skapa ett bra företagsklimat. Det är därför värdefullt för oss att få dessa omdömen kring vad och hur vi hela tiden kan förbättra oss, säger näringslivschef Ola Agermark.

Enligt analysen från Svenskt Näringsliv önskar företagen en bättre dialog med kommunen och det framkommer även synpunkter om att kommunen har för lite fokus på de små företagen och inte alltid ser till dem i hela kommunen. Även företagens eget engagemang för företagsklimatet har sjunkit enligt undersökningen.
— Glädjande är att vi under våren har börjat jobba ännu mer med just dessa frågor. Bland annat kommer vi att bredda vårt nuvarande nätverk för företagsledare och öppna upp för fler företag som är intresserade av att vara med. Till hösten är planen att även starta ett nätverk för olika funktioner hos företagen, till exempel inom områden som hållbarhet, inköp och produktion. Just nu planeras det intensivt inför att 300 lärare i mitten av augusti ska besöka ett 50-tal företag. Det för att lära sig mer om vårt näringsliv, kunna knyta kontakter och att båda parter på sikt ska kunna dra nytta av varandra, avslutar näringslivschef Ola Agermark.


Josefin Petersson