ALVESTA 2022-4-20 KL. 10:36

Trafiken på väg 23 leds om när vägprojekt går in i viktigt skede

Av Josefin Petersson

Trafiken på väg 23 leds om när vägprojekt går in i viktigt skede
Trafikomledningen kommer pågå 25 april till 18 juli och är nödvändig för att vissa åtgärder i projektet ska kunna utföras på ett säkert och effektivt sätt. Foto: Trafikverket//Pressbild

HUSEBY/MARKLANDA. Trafikverkets arbete med väg 23 mellan Huseby-Marklanda innebär att den norrgående trafiken på väg 23 kommer ledas om via väg 126 och Alvesta. Trafikomledningen kommer pågå 25 april till 18 juli och är nödvändig för att vissa åtgärder i projektet ska kunna utföras på ett säkert och effektivt sätt.
Omledningen som väntar gäller norrgående trafik, den leds om via väg 126 från Gottåsa, via Alvesta och därefter väg 25 mot Växjö. Södergående trafiken på väg 23 leds förbi vägarbetsplatsen med sänkt hastighet.

Projektet har stött på ett antal oförutsedda problem under byggentreprenaden, främst geotekniska problem med berg och torv, samt behov av stärkta skyddsanordningar vid vägen. Detta har försvårat trafiksituationen och framdriften av projektet, för att hålla tidsplanen behöver därför arbetet intensifieras. Omledningen blir då nödvändig för att möjliggöra en säker arbetsmiljö för byggentreprenören Peab, samtidigt som man kan arbeta mer effektivt än om all trafik letts direkt förbi vägarbetet. Arbete med flera sidoräcken ska också genomföras under tiden för omledningen.

– Att vi valt göra så här beror främst på att vi vill ha en säker arbetsmiljö för vår byggentreprenör under den här intensiva perioden. Det innebär också en kortad tid för stora trafikstörningar och för hela byggentreprenaden. På det här sättet blir vi klara lite tidigare och undviker då förhoppningsvis att störa trafiken senare under vintermånaderna, säger Chris Thórisson, projektledare på Trafikverket.

Även godstransporter och annan tung trafik norrut kommer ledas via väg 126 och Alvesta. Under omledningen kommer all tung trafik med bärighetsklass 4 kunna gå på väg 126, i vanliga fall är det särskilda villkor som annars gäller på denna sträcka.

Vägarbetet kommer ge en mötesfri 2+1-väg mellan Huseby-Marklanda. Viltstängsel kommer också sättas upp längs sträckan, och nordöst om Madsjö kommer viltet kunna ta sig under väg 23 genom en vägport. Projektet planeras bli klart i slutet av 2022.

– När den här omledningen är gjord kommer vi fortfarande ha en del kvar att göra och det kommer också påverka trafiken, men inte lika mycket som nu. Detta är en tuff period i projektet vi måste igenom. Jag hoppas trafikanter och närboende kan ha tålamod med oss lite till, det kommer bli en betydligt säkrare och bättre väg i slutändan, säger Chris Thórisson.

Josefin Petersson