ALVESTA 2022-7-7 KL. 11:20

Ta tillvara på viktiga naturvärden

Av Thomas Edgren

ALVESTA - Badplatsen vid Kojtet är unik. Naturskyddsföreningen har under några år inventerat området och funnit att miljön så intressant att Alvesta kommun borde köpa marken. Något som vilket kommunen glädjande nog gjorde. Jag hoppas att kommunen regelbundet kommer att bevaka området kring sjön och följa upp förändringar som kan ske.

Ta tillvara på viktiga naturvärden
Strandlummer är en av de rödlistade arter som Per upptäckt finns i anslutning till den nya badplatsen. Foto: Per Darell.

Det säger Per Darell, talesman för Naturskyddsföreningen i Alvesta. Han påpekar att fler rödlistade arter växer här och att det finns djur som inte är så vanliga. Den varma sandmiljön kring sjön gör att det skapats ett rikt växtliv som lockar till sig småkryp, som bin och fjärilar. Spännande rovdjur som brun sandjägare förekommer här och var.
- Kanske kan vi få detta att bli ett riktigt biparadis; bin gillar att bygga bo i sanden, och då ökar ju graden av pollinering av växterna. Insektsrika sandmarker är också populära för flera fågelarter. I Kojtet finns stenskvätta, trädlärka, gulsparv och inte minst häckande mindre strandpipare, en mindre vanlig fågel.
Per Darell har konstaterat rödlistade arter som strandlummer, som förr växte vid närliggande Kojtasjön, och dvärglin, som trivs i ett hörn där det varje vår brukar svämma över lite.
Trollsländor finns det mycket gott om och på fågelsidan har trutar, tärnor, knipor, drillsnäppor och fiskmåsar påträffats.
- Vattnet är mycket klart och fint och jag har själv badat här ett par år. Jag har sett mindre vattensalamandrar i vattnet. Vi får hoppas att vattenkvaliteten håller i sig, det finns ju inga bäckar som tillflöden som i normala fall vid sjöar, utan vi får hoppas att det blir tillräcklig genomströmning genom sanden, menar Per.
Drömmen är enligt honom att kunna göra en sandbank för backsvalor, för att få tillbaka dem – de har funnits kring Kojtet tidigare. Han tycker att hela projektet med att natur och badliv kan kombineras är intressant. Genom stigar och informationstavlor om den säregna naturen tror Per att badlivet och naturen mycket väl kan samsas.
-
Fotnot. 7 augusti kommer föreningen ha en trollsländeinventering för allmänheten på området.
”Området kring nya badplatsen har ett rikt växt- och djurliv och vi hoppas att kommunen kan följa upp hur det går med kvaliteten”, menar Per Darell, språkrör för Naturskyddsföreningen i Alvesta. Foto: Privat