ALVESTA 2022-10-11 KL. 09:00

Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet –Alvesta kommun klättrar hela 42 placeringar

Av Josefin Petersson

Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet –Alvesta kommun klättrar hela 42 placeringar
Alvesta kommun klättrar från plats 85 till plats 43, vilket är den högsta notering sedan attitydundersökningen startade 2013. Foto: Svenskt Näringsliv

ALVESTA. I den årliga attitydundersökningen från Svenskt Näringsliv om företagsklimatet i Sveriges kommuner som släpptes i maj gick Alvesta kommun framåt med förbättrat omdöme i flera frågor. Nu har rankingen över företagsklimatet i Sveriges kommuner släppts och Alvesta kommun klättrar från plats 85 till plats 43, vilket är den högsta notering sedan attitydundersökningen startade 2013.

Varje år får företagare i Sverige möjlighet att bedöma företagsklimatet i den egna kommunen. I år klättrar Alvesta kommun från plats 85 till 43, kommunens bästa placering sedan undersökningen startade 2013. I jämförelse med grannkommunen Växjö som rasar åtta placeringar till plats 92. Bäst i länet hamnar Markaryd på plats 13. Den bästa delrankingfaktorn i Alvesta kommun i år var, dialogen mellan företag och kommunens beslutsfattare.

Alvestas fina utveckling håller i sig och klättrar 42 placering till länets andra plats och är dessutom den kommunen som haft bäst utveckling de senaste fem åren.

– Ett gott företagsklimat är ingen quick-fix utan resultatet av ett långsiktigt arbete som bygger på tydliga mål och fokus på god dialog. Målsättning, ledning och förståelse för företagens vardag är parametrar som kommunen äger själv och kan påverka. Har man fokus på det så kan man utveckla företagsklimatet i positiv riktning, säger regionchef Ulrica Bennesved.

– Det är mycket glädjande att vi klättrar så mycket som vi gör på rankingen i år! Vi har under många år jobbat kontinuerligt med att förbättra oss och haft en dialog med vårt näringsliv och ser att vårt arbete tillsammans med företagen ger resultat. Vi har fantastiska företag som är en stor del i samarbetet och vårt goda företagsklimat i kommunen. Vi ser också att det händer saker med etablering av ett nytt handelsområde i Alvesta och möjliggörandet för både nya företag att etablera sig och för våra befintliga att kunna växa i och med framförhållning med verksamhetsmark på Orrakullen, säger Per Ribacke kommunstyrelsens ordförande i Alvesta.

– Vår klättring och rankingplacering ger oss en fingervisning kring vad näringslivet i kommunen tycker om att verka här. Den positiva trend som vi har sedan 2015 håller i sig. Det är viktigt för oss att företag kan starta, växa, skapa arbetstillfällen och utvecklas i hela vår kommun. Näringslivet i kommunen är motorn i vår välfärd, säger Thomas Haraldsson 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen i Alvesta.

– Det är jättekul att vi förbättrar oss som vi gör på rankingen och det ger oss ändå en bekräftelse på att vi tillsammans med våra duktiga företagare i kommunen tar kliv fram åt och utvecklar vårt samarbete och vår service till dem. De är ett långsiktigt arbete och inte minst nu med den svåra situation som råder i näringslivet i och med allt som sker i vår omvärld. I vår näringslivsstrategi har vi olika fokusområden varav ett är en förbättrad samverkan och bättre företagsklimat vid sidan av områden som till exempel tillgång till verksamhetsmark, kompetensförsörjning med mera. Vi har gjort en hel del olika saker för ett förbättrat företagsklimat vilket syns men vi är ödmjuka och fortsätter jobba ihop med näringslivet för kommunens utveckling framåt, säger Ola Agermark näringslivsansvarig i Alvesta Kommun.


Josefin Petersson