ALVESTA 2024-4-17 KL. 10:33

Styret svarar på Moderaternas kritik”Vi tror på förebyggande åtgärder, Moderaterna vill bygga mer fängelsen”

Av Josefin Petersson

Styret svarar på Moderaternas kritik”Vi tror på förebyggande åtgärder, Moderaterna vill bygga mer fängelsen”
Per Ribacke (S) är ordförande i kommunstyrelsen. Foto: Maria Lindberg

ALVESTA. Styret med S, C, KD och V i Alvesta kritiseras av Moderaterna för beslutet att under delar av 2024 sysselsätta ungdomar i olika arbetsuppgifter så som däckbyten, rekond av bilar och väggslipning. Målet med dessa arbetsuppgifter är att minska gängkriminalitet och missbruk. Moderaterna menar i stället att detta riskerar att sätta kommunen i en situation där de gynnar enskilda intressen, vilket de menar kan strida mot lagstiftningen.
Vi frågade kommunstyrelsens ordförande Per Ribacke, hur han ser på kritiken från Moderaterna som riktas mot styrets beslut att under delar av 2024 sysselsätta ungdomar i olika arbetsuppgifter så som däckbyten, rekond av bilar och väggslipning, för att minska gängkriminalitet och missbruk bland ungdomar i kommunen.
– Jag är inte förvånad över denna kritik från Moderaterna. De är ganska bra på att kritisera allt möjligt. De vill att man ska gå från ord till handling i många frågor, när vi sedan gör det är det också fel. Det är ett ganska dåligt sätt att driva opposition på, det skulle vara bättre om de ville vara med och försöka lösa de samhällsutmaningar vi har. När det kommer till att lösa många samhällsproblem är det en fantastisk kraft när kommunen kan samverka med både civilsamhälle och näringsliv. Dessutom är det helt avgörande om vi ska lyckas. Vi kommer behöva göra många olika saker för att förhindra att våra ungdomar hamnar snett, vi tror på förebyggande åtgärder, Moderaterna vill bygga mer fängelsen. Vi delar såklart inte Moderaternas syn på lagligheten, då hade vi inte beslutat om det från början. Sedan gör vi ganska mycket för att förebygga och är öppna för olika förslag. Vi gör mer traditionellt kommunalt arbete samt några projekt så som ”After School”, ”Barnens bästa i Alvesta” och ”Kronobarns-modellen”. Sedan har vi vårt samarbete med våra föreningar i kommunen, bland annat Kulturskolan. Enligt mig gör vi ganska mycket för att skapa en meningsfull fritid för våra ungdomar, berättar Per Ribacke, kommunstyrelsens ordförande.


Josefin Petersson