ALVESTA 2022-9-7 KL. 12:00

Stadsbuss införs i Alvesta tätort

Av Josefin Petersson

Stadsbuss införs i Alvesta tätort
Inför trafikstarten i december 2023 ska kommunen iordningställa 7 nya hållplatser på den östra sidan av Alvesta. På den västra sidan finns idag redan hållplatser. Foto: Alvesta kommun

ALVESTA. Alvesta kommuns politiska ledning har beslutat att planerna på att införa en stadsbuss i Alvesta, nu ska bli verklighet. Beslutet fattades efter en omröstning i kommunstyrelsen.
Länstrafiken bedriver idag inte någon stadstrafik i Alvesta. Kommunen ser ett behov av att stadstrafik införs i Alvesta. Avtalet avser stadstrafik i Alvesta under perioden 2023-12-10 till 2026-12-12.

– Vi är glada att vi fick igenom denna fråga. För oss är det en viktig fråga och detta är ytterligare en pusselbit i utvecklingen av Alvesta tätort, säger Per Ribacke (S), kommunstyrelsens ordförande.

Inför trafikstarten i december 2023 ska kommunen iordningställa 7 nya hållplatser på den östra sidan av Alvesta. På den västra sidan finns idag redan hållplatser, som ska kunna användas för denna trafik också. Exakt placering av hållplatserna bestäms av kommunen och Länstrafiken tillsammans. Länstrafiken ska under avtalsperioden utföra stadsbusstrafik i Alvesta. Det faktiska körandet av bussen sker av en underleverantör som kommer att upphandlas.

– Jag är nöjd med att vi fick ett majoritetsbeslut i denna fråga. Detta är bra för Alvesta men också för kommunen i stort. Att linjen ska trafikeras av en elbuss känns ur miljösynpunkt naturligt, säger Thomas Haraldsson, kommunalråd för Centerpartiet.

– För mig handlar det om tillgänglighet. Det finns många idag som har problem att förflytta sig och som kanske saknar tillgång till en bil eller helt enkelt föredrar kollektivtrafik, säger Hans Svensson, ledamot i kommunstyrelsen för Vänsterpartiet.

Dragningen av busslinjen sker i form av en åtta och kommer att trafikera både den östra och den västra sidan av det järnvägsspår som delar Alvesta.

­– Ett nytt handelsområde växer fram i nordöstra delen av Alvesta och det har vi naturligtvis tagit hänsyn till när vi planerat busslinjens sträckning och hållplatsplacering, säger Per Ribacke.

Den årliga bruttokostnaden för busslinjen beräknas till drygt 2,65 miljoner kronor. Den faktiska kostnaden eller nettokostnaden för kommunen beror bland annat på antalet resenärer. Betalningssystemet kommer att bli samma som för andra resor som Länstrafiken Kronoberg ansvarar för.

Den nya el-bussen beräknas börja rulla på Alvestas gator i december 2023.

Josefin Petersson