ALVESTA 2023-1-30 KL. 14:22

Södra höjde virkespriserna – stark efterfrågan består

Av Josefin Petersson

Södra höjde virkespriserna – stark efterfrågan består
Peter Karlsson, affärsområdeschef, Södra Skog. Foto: Pressbild

ALVESTA. Södra höjde priserna på det gran- och talltimmer som köps in av medlemmarna. Timmerpriserna är nu på historiskt höga nivåer och speglar marknadens starka efterfrågan.
Det råder fortsatt stark efterfrågan på virkesmarknaden och behovet av virke bedöms vara högt inom skogsindustrin under våren. Detta främst för normaltimmer av gran och tall. Södra höjde därför timmerpriserna för tall och gran från och med den 19 januari, med 30 kronor per fastkubikmeter.

– Det är glädjande att efterfrågan på familjeskogsbrukets produkter är fortsatt hög, om än med en svagare prisbild på färdigvarumarknaden. Vi arbetar ständigt med att stärka lönsamheten på Södras medlemmars skogsgårdar och våra timmerpriser ligger nu på historiskt höga nivåer. Vi bedömer att den höga efterfrågan kommer att hålla i sig under våren och det är viktigt att hålla en hög takt i avverkningarna under vintern och våren för att möta denna, säger Peter Karlsson, affärsområdeschef för Södra Skog.

Följande prisjusteringar gäller sedan 19 januari 2023:
Normaltimmer av gran och tall höjs med 30 kr/m³fub.
Premien på lövbränsleved läggs in i grundpriset. Grundpriset blir 330 kr/m³fub för bok och ek samt 300 kr/m³fub för bränsleved av övriga lövträdslag.

Josefin Petersson