ALVESTA 2022-12-26 KL. 11:12

Social samvaro i fokus när hyresgästerna i Liljan träffas

Av Josefin Petersson

Social samvaro i fokus när hyresgästerna i Liljan träffas
Till vänster Anneli Söderberg, trygghetsvärdinna, hyresgästerna berättar att träffarna under pandemin var saknade, det var saknat med den sociala samvaron, att bara sitta och dricka kaffe och prata. Foto: Josefin Petersson

VISLANDA. Bakom serviceboendet Björkliden i Vislanda finns sedan 1,5 år tillbaka trygghetsboendet Liljan med totalt 11 lägenheter och en gemensamhetslokal. I gemensamhetslokalen anordnas det varje torsdag aktiviteter och social samvaro för de som bor i lägenheterna, utöver det kan hyresgästerna även låna lokalen för egna privata fester då lägenheterna inte är så stora.

Meningen med ett trygghetsboende är att de ska ha tryggheten, att Björkliden ligger nära och att de kan gå in där om det skulle vara något. De kan äta, träffa lite folk och vara med på aktiviteter. Det är det som är den stora skillnaden mot en vanlig lägenhet ute i samhället, däremot är det inte något krav att man måste ha hemtjänst, däremot måste man ha fyllt 75 år. Totalt finns det nio tvåor och två treor. Det är ett liknande koncept på gång bredvid Högåsen, där blir det 13 lägenheter.

Mellan halv två och halv fyra på torsdagar träffas hyresgästerna på trygghetsboendet Liljan för olika aktiviteter och social samvaro med fika till självkostnadspris. I början för 1,5 år sedan var det dock svårt att ha några träffar med tanke på restriktionerna och då var de saknade.

– Vi har spelat kortbingo, haft gympa, vi har åkt i väg med Kampradresorna, vi har varit på Grand Samarkand och shoppat, ibland pratar vi bara och fikar. Det finns inget färdigt program utan det är vi tillsammans som kommer fram till vad vi ska göra. Vi har även haft arbetsterapeuten och sjukgymnasten här för att prata om hjälpmedel, vi pysslade även gravdekorationer vid Alla Helgon, berättar Anneli Söderberg som är trygghetsvärdinna.

De som bor där idag sökte sig till trygghetsboendet av många anledningar, bland annat närheten till Björkliden och tryggheten genom det, maten och enkelheten med att det finns hiss till andra våningen.

– Vi har tyvärr inga pengar vi kan göra saker för, utan vi har äskat pengar från Kamprad, bland annat en TV och en ugn så vi kan baka lite på våra träffar, men det har vi inte fått något av ännu, berättar Anneli Söderberg som är trygghetsvärdinna.

– När vi inte kunde ha träffarna under pandemin så var de saknade, det var saknat med den sociala samvaron, att bara sitta och dricka kaffe och prata, berättar en av hyresgästerna på trygghetsboendet Liljan.

Josefin Petersson