ALVESTA 2023-2-6 KL. 10:00

Slog rekord 2022 – trots det varslar Wica 75 anställda

Av Josefin Petersson

Slog rekord 2022 – trots det varslar Wica 75 anställda
Under 2022 ökade Wica i Vislanda sin omsättning med 25 procent vilket innebar ett rekordår för Wica. Men förra veckan meddelade de att det varslar 75 anställda, 65 på golvet och 10 tjänstemän. Foto: Wica Cold AB

VISLANDA. Under 2022 ökade Wica i Vislanda sin omsättning med 25 procent vilket innebar ett rekordår för Wica. Den stora ökningen 2022 var till stor del en reaktion på att pandemin var över samt att många kunder ville passa på att energieffektivisera och samtidigt framtidssäkra sin butikskyla för att minska påverkan på klimatet. Men förra veckan meddelade de att de varslar 75 anställda, 65 på golvet och 10 tjänstemän.

– Det känns jättejobbigt att behöva varsla, det är svårt att anställa personer men väldigt kul, men det är ändå svårare och tråkigare att behöva varsla personer. Reglerna är sådana att det handlar om fyra månader, så det blir aktuellt den 25:e maj, vi vet inte om det kan komma att handla om fler men det hoppas vi inte, det är svårt att säga något om framtiden, men det här är vad vi ser nu, säger VD Niklas Rindhagen.

Wica Colds kunder, i huvudsak livsmedelsbutiker, har nu de senaste månaderna upplevt ett ändrat köpbeteende från konsumenterna. Tillsammans med kraftigt ökade kostnader för el, hyra och finansiering, alltså högre ränta innebär det att många av Wicas kunder som tvekar inför de investeringar man har i planen. Det innebär att man väntar med att förnya butiken, eller gör man en mindre förnyelse än vad som var tänkt.

De tillverkar endast mot order och anpassar därmed löpande kapaciteten. Det som skiljer från tidigare års variationer är att minskningen de nu ser är mycket snabbare och större än de normala variationerna vilket innebär att de nu har en överkapacitet. Prognoserna visar på en nedgång som motsvarar en minskad personalstyrka på 75 tillsvidareanställda, fördelat på 65 personer inom arbetarkollektivet och 10 inom tjänstemannakollektivet och efter den minskningen är de tillbaka på den kapacitet och volym som de hade innan pandemin.

Hela marknaden minskar, minskningen beror alltså inte på att de tappat kunder eller förlorat marknadsandelar, tvärtom har de ökat deras marknadsandel på flera marknader enligt deras strategiska plan. Anpassningen i produktionskapacitet innebär inte att de minskar eller försenar de planerade investeringar som de nu genomför i nya effektivare produkter och produktionsteknik.

– Det här blir väl som en reaktion på att det var väldigt mycket förra året och med facit i hand borde vi sett detta i våra prognoser tidigare, där har vi gjort en miss och trott att det skulle hålla i sig längre, just nu har vi mycket att göra men framåt ser det ut att lugna ner sig betydligt. Däremot så brukar inte vår branschs kunder som är matbutikerna vara så enormt hårt drabbade i en lågkonjunktur eftersom vi konsumenter behöver äta då också, så att vi brukar vara rimligt stabila även i lågkonjunkturen och inte jättehög aktivitet i högkonjunktur heller utan en jämn nivå, säger VD Niklas Rindhagen.

Josefin Petersson