ALVESTA 2022-9-11 KL. 16:59

Så utvecklades arbetsmarknaden i Alvesta under mandatperioden

Av Josefin Petersson

Så utvecklades arbetsmarknaden i Alvesta under mandatperioden
Foto: Pixabay

ALVESTA. Medan arbetslösheten i landet stadigt minskar, är andelen personer som sitter fast i långvarigt ekonomiskt bistånd fortfarande högre än innan, i tre av fyra kommuner. Så här har Alvesta kommuns arbetsmarknad klarat en mandatperiod med pandemi.

I Alvesta var arbetslösheten i maj fortfarande högre än samma månad 2019, åtta procent, att jämföra med 7,7 procent före pandemin. När arbetslösheten var som högst under pandemin nådde den 10,7 procent, under sommaren 2020.

Andelen vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd1 i Alvesta sjönk under mandatperioden, från 1,7 procent 2018, till 1,6 procent 2021.

Eftersom arbetslöshet är det vanligaste skälet till att personer behöver ekonomiskt bistånd, speglar utvecklingen här delvis arbetslösheten.

Andelen vuxna biståndstagare som inte har behövt bistånd på nytt inom ett år var ungefär lika hög den här mandatperioden som den förra. Här är alltså ett högt tal bra, och ett lågt tal dåligt, och i Alvesta kommun var andelen 84 procent under 2020, att jämföra med i genomsnitt 89,9 procent under den förra.

Josefin Petersson