ALVESTA 2022-9-11 KL. 16:46

Så har äldreomsorgen utvecklats i Alvesta under mandatperioden

Av Josefin Petersson

Så har äldreomsorgen utvecklats i Alvesta under mandatperioden
I Alvesta var det det 90 procent av hemtjänstbrukarna som uppgav att de var nöjda med sin vård 2022 jämfört med i slutet av förra mandatperioden, 89 procent. Källa: Kolada

ALVESTA. Coronapandemin har pressat äldreomsorgen hårt under mandatperioden. Newsworthy tittar närmare på hur den påverkat nöjdhet med hemtjänst och äldreomsorg, samt kötider i Alvesta kommun.

Socialstyrelsen genomför varje år en omfattande enkät om hur de äldre som får hemtjänsten och som bor på särskilda boenden upplever sin service och vård. Äldreomsorgen hör till de verksamheter som drabbades hårdast av pandemin med tusentals sjuka och döda på landets äldreboenden. Smittspridningen var stor även inom hemtjänsten.

– Det gör de senaste fyra åren till en väldigt speciell och svårbedömd period, säger Michaela Prochazka, äldresamordnare vid Socialstyrelsen.

I Alvesta var det fler (90 procent) av hemtjänstbrukarna som uppgav att de var nöjda med sin vård 2022 jämfört med i slutet av förra mandatperioden (89 procent).

Pandemieffekten på nöjdheten bland äldre på särskilda boenden var tydligare än inom hemtjänsten. Pandemin har tydliggjort både brister och olika synsätt inom äldreomsorgen, framhåller Palle Storm, forskare vid Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet.

– Inte minst gäller det betydelsen av utbildning. När cheferna snabbt behövde få ut riktlinjer till sin personal var språksvårigheter och avsaknad av utbildning ett hinder, säger han.
Förbättrad hygien och mer genomtänkta rutiner är ett tydligt resultat av det arbetet, för att minska smittspridningen som kommuner och regioner snabbt tvingades sätta igång. Nu gäller det att förbättringarna blir bestående, konstaterar han.

I Alvesta har nöjdheten minskat om vi jämför 2018 med 2022, från 87 procent till 83 procent.
Under pandemin har väntetiderna till särskilda boenden för äldre generellt blivit kortare. I en typisk svensk kommun har kötiden förkortats med omkring en tredjedel mellan 2019 och 2021. Jämför vi snittet för den här mandatperioden med föregående har väntetiderna i Alvesta ökat, från 78 till 98 dagar. Den senaste noteringen är från 2021, då medelväntetiden var 49 dagar.

Josefin Petersson