ALVESTA 2022-7-11 KL. 19:00

Rotaryklubbar bidrar till vattenförsörjning

Av Thomas Edgren

ALVESTA. I takt med att torkan breder ut sig över allt större delar i Afrika blir vattenförsörjningen en allt viktigare överlevnadsfaktor.

Rotaryklubbar bidrar till vattenförsörjning
Roland Axelzon på plats framför en av de åtta vattentankar som Rotaryklubbar i Kronoberg och Kristianstad har installerat i vattenprojektet i Kenya. Foto: Privat

Därför är det vattenprojekt som Alvesta Rotaryklubb i samverkan med sju klubbar i Alvesta, Växjö, Kristianstad och Åstorp samt Nairobi Rotaryklubb och Kenyas organisation för miljöutbildning (KOEE) bedriver i Machakos viktigt för att underlätta levnadsvillkoren för befolkningen.

- Glädjande nog kunde jag se att vattenbrunnarna med tillhörande utrustning var fullt funktionella, säger Roland Axelzon, projektkoordinator i Alvesta Rotaryklubb. Han besökte nyligen de åtta platser i Kenya som har fått denna utrustning.
Vattenprojektet består av två delar. Den tekniska delen omfattar en vattentank som rymmer 3 - 10 kubikmeter med utrustning i form av uppsamlingsrännor, filter och byggande av en grund för placering av vattentanken.

Byborna, i samtliga fall byns kvinnogrupp, utbildas i en hållbar vattenhushållning, en mycket viktig del av projektet. Kostnaden för ett projekt är cirka 32 000 kronor.
- Det är inget latmansgöra att hämta vatten från källor som ligger 4 - 6 kilometer bort och sedan bära hem vattnet i plasttunnor på 40 liter på de små stigarna i bushen. Detta har inte helt upphört under de tider då långvarig torka har tvingat fram ransonering av vattnet i vattentankarna. Men sammantaget har projekten fullföljts på ett tillfredsställande sätt av alla involverade, säger Roland Axelzon och fortsätter:
- Tillsammans med Rotaryklubbar, Rotarys U-fond och Rotary TRF fortsätter vi att bygga fler anläggningar på temat ”Water is life”då behoven är stora, avslutar Roland Axelzon.