ALVESTA 2022-11-12 KL. 10:20

Priset som årets Primus Kim i Kronoberg går till Camilla Spång

Av Josefin Petersson

Priset som årets Primus Kim i Kronoberg går till Camilla Spång
Till vänster prisutdelare Rene Jaramillo, ordförande i den regionala utvecklingsnämnden Region Kronoberg, till höger vinnaren Camilla Spång. Foto: Vård och omsorgscollege

VISLANDA. Camilla Spång, som arbetar som undersköterska på särskilda boendet Björkliden i Vislanda, har tilldelats priset som Primus Kim 2022 av vård- och omsorgscollege Kronoberg.
Utmärkelsen Primus Kim finns till för att uppmärksamma och fira framgångsrikt arbete i vård och omsorg samt att lyfta fram medarbetare som gör extraordinära insatser för den enskilde, anhöriga och kollegor. Priset delades ut på Handledarens dag som uppmärksammas årligen av Vård- och omsorgscollege i Kronoberg. Camilla har sedan tidigare även tilldelats priset som Årets handledare.

– Det är jätteroligt när våra fantastiskt duktiga medarbetare som vi har i kommunen uppmärksammas, säger förvaltningschef Anneli Loberg. De jobbar hårt med att ge en god omsorg och vård till alla våra omsorgstagare alla tider på dygnet. Stort grattis till Camilla för den fina utmärkelsen.

Motivering till priset lyder enligt följande, ”Camilla har en fantastisk förmåga att skapa förutsättningar för introduktion av nya medarbetare, elever eller praktikanter. Senaste beviset är resultatet av semesterintroduktionen. Hon tar rollen som brobyggare mellan ”gamla” och nya anställda. Detta lyckas hon med utan att själv stå i centrum. Tvärtom, på ett ödmjukt sätt tillskriver hon det lyckade resultatet sina kollegor. Vilket gör att det lyfter dem ännu mer. Värdegrunden och de äldres välbefinnande är hennes ledstjärna i alla moment. Hon har ett genuint föredömligt arbetssätt med en ryggrad som består av de bästa sociala perspektiv.”

Josefin Petersson