ALVESTA 2022-7-20 KL. 14:00

Platinum Award till Destination Åsnen

Av Thomas Edgren

Den internationella organisationen Green Destinations har gett Destination Åsnen den högsta utmärkelsen, Platinum Award, i sitt program för internationella hållbara destinationer.

Platinum Award till Destination Åsnen
Karin Nilsson är stolt och glad över att ha fått den högsta utmärkelsen Platinum Award för hållbarhetsarbetet. Foto: Hans Runesson.

Varje år sedan 2019 har Åsnen legat med på Top-100 listan i världen över uppmärksammat hållbarhetsarbete, och nu blev det den högsta utmärkelsen.
- Fantastiskt roligt. Vi är glada och stolta över detta som ett svar på vårt långsiktiga arbete och vår målmedvetna satsning på ett hållbart Åsnen, säger Karin Nilsson som ansvarar för destinationsarbetet runt Åsnen.

Destination Åsnen har sedan starten 2011 utvecklats med ett tydligt fokus på en hållbar och långsiktig utveckling ur ett ekologiskt-, ekonomiskt- och socialt tänk. Att man är på rätt väg bevisar utmärkelsen från Green Destinations. I Åsnen finns ett stort utbud av besöksmål och aktiviteter liksom ett etablerat företagsnätverk.
- Idag är det självklart att man arbetar för hållbara mål, men då, 2011 gick man inte alltid efter dessa värden. Men VI ville redan då jobba för att utvecklingen i Åsnenområdet skulle gagna både besökare, företag, lokalsamhällen och naturen på ett bra sätt och ”bruka utan att förbruka”, beskriver Karin.
-
Green Destinations är en världsomfattande organisation för hållbar turism som har utvecklat ett komplett bedömnings- och certifieringsprogram baserat på Global Sustainable Tourism Councils kriterier. Bakom står ett nätverk bestående av organisationer från hela världen.

– Det blir allt viktigare för resenärer från hela världen att välja hållbara destinationer samtidigt som det blir en stimulans för näringslivet att vässa sitt eget hållbarhetsarbete. Vi kan dra fler ansvarsfulla besökare till området och förvaltar vår natur och våra resurser på rätt sätt.


Destination Åsnen har sedan starten 2011 utvecklats med ett tydligt fokus på en hållbar och långsiktig utveckling ur ett ekologiskt-, ekonomiskt- och socialt tänk. Foto: Per Pixel/Destination Åsnen


FAKTA. Granskningen för att få en utmärkelse hos Green Destinations omfattar cirka hundra punkter. Bland annat ska man ha en tydlig och hållbar organisation för destinationen. I övrigt granskar man områden som natur- och kulturarvsvård, näringsliv, miljö och klimat. För att uppnå Platinum Award krävs att man uppfyller 90 % eller mer av alla kriterierna. Utdelningen av utmärkelsen sker i Aten i samband med Green Destinations 2022 & Future of Tourism Summit och World Tourism Day den 27 september 2022.