ALVESTA 2022-3-12 KL. 10:36

Parkeringsavgift har införts på kommunens laddplatser

Av Josefin Petersson

Parkeringsavgift har införts på kommunens laddplatser
Genrebild. Foto: Pixabay

ALVESTA. Samtliga kommunala parkeringsplatser försedda med laddstolpar är numera avgiftsbelagda och betalning görs via parkerings-appen Parkster. De parkeringsplatser som berörs är Allbotorget i Alvesta, reseparkeringarna i Vislanda och i Moheda.
Josefin Petersson