ALVESTA 2022-7-17 KL. 18:00

Orrakullen har stannat upp lite

Av Thomas Edgren

ALVESTA. Intresset för att etablera sig på Orrakullen, Alvestas senaste industriområde, har stannat upp. Vida är det enda synbara tecknet på aktivitet där, när sågverkskoncernen nu bygger ett nytt lager. Ändå har Alvesta kommun förberett för en etapp två av området.

Orrakullen har stannat upp lite
Orrakullens industriområde kunde varit fullt nu om företag som tidigare varit intresserade slått till. Nu är det bara Alvesta Biogas och Vida som syns på den ödsliga plätten. Foto: Thomas Edgren

- Vi har haft en hel del diskussioner de senaste åren med företag som velat etablera sig här. Dock har mycket stannat upp. Företagen har istället valt att ta hand om sin närtid nu hellre än att tänka framåt. Det är framför allt det oroliga världsläget med ökande kostnader som, gjort att de vi haft diskussioner med inte gått vidare, förklarar näringslivsansvarige Ola Agermark.
- En annan orsak är att vissa företag har ”fullt i sina orderböcker” och måste lägga allt fokus på att se till att deras leveranser håller tiden.
Ska man bygga nytt måste ett företag samtidigt nyanställa och att få tag på personal med rätt kompetens är inte helt lätt, vilket även det kan vara en orsak till att nyetableringar dröjer.

Alvesta Biogas var först ut med att etablera sig på 30 hektar stora Orrakullen för några år sedan, och har sedan dess expanderat och köpt mer yta för att få bukt med reningsåtgärder. Då såg det ljusare ut för Orrakullens framtid. Nu är Vida det enda synbara tecknet på byggaktivitet på området. Sågverkskoncernen bygger ett nytt lager på tre hektar för att få ett bättre logistiskt läge nära riksväg 27. Terminalen ska vara klar i höst. Vida har ytterligare option på två hektar mark.
Ändå har Alvesta kommun markberett ytterligare en etapp av Orrakullen, trots att det ser ödsligt ut för etapp 1.
- Ja, vi har en etapp två i markberedskap för senare etableringar och vi har satt igång med en detaljplan för den. Vi hade en jätteetablering på gång som vi trodde på och då hade marken i etapp ett blivit full, därför behövde vi redan nu gardera oss med mer framtida mark. Tyvärr blev det inget med projektet, berättar Ola.
Han förklarar dock att det alltid är bra att vara förberedd, och att kommunen nu haft förfrågan från ett par företag som skulle vilja sätta spaden i marken redan nu i sommar.
- Vi måste kunna vara på fötterna och visa att vi har gott om mark när företag hör av sig. Annars går de snabbt vidare och hör med andra kommuner, och vi vill självklart inte missa möjligheterna att få nya verksamheter hit, menar han.

Samtidigt vill kommunen skapa ett nytt litet verksamhetsområde vid Norra infarten, längs med väg 126 mot Alvesta. Där är det nu ett skogsparti och längre fram ligger Oljeshejkernas anläggning. 20 000 kvadratmeter för lite lättare handel är tanken att försöka få sålt.
"Vi måste kunna vara på fötterna och visa att vi har gott om mark när företag hör av sig. Annars går de snabbt vidare och hör med andra kommuner", påpekar näringslivsansvarige Ola Agermark, Alvesta kommun. Foto: Maria LindbergHär i ett skogsparti på infarten till Alvesta, vill kommunen skapa en yta för lättare handel. Till höger i bilden Norra infartens industri- och handelsområde. Skiss: Alvesta kommun.