ALVESTA 2022-7-7 KL. 11:30

Omtalad badplats i Kojtet invigd

Av Thomas Edgren

VISLANDA. Nu är den omtalade badplatsen i ”grusgropen” vid Kojtet utanför Vislanda invigd. Platsen har fått bryggor, grillplatser och parkering och väntas nu bli mäkta populär när ”snacket sprider sig i bygden”.

Omtalad badplats i Kojtet invigd
Folkfest när Kojtet badplats invigdes. Foto: Sara Mattisson.

- Här började Vislandaungdomarna bada efter att Schakt och Transport lade ned sin verksamhet för några år sedan. Vislanda Hembygdsförening, Alvesta Naturskyddsförening och flera andra ville att vi skulle ta tillvara på denna unika plats, både med tanke på det rena vattnet och den fina miljön med ett unikt växt- och djurliv, och så blev det, säger David Johansson, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunen köpte den 17 hektar stora tomten med strand och sjö för 760 000 kronor och har lagt lika mycket till på att skapa grillplatser, toaletter, parkeringar och en fin långgrund sandstrand. Insatser för att kunna bevara de öppna sandområdena för att gynna insekter och fåglar har också gjorts, och ännu mer skulle kunna göras på sikt.
- Grustaget har ganska djupt sluttande kanter så det var viktigt att göra en liten del av den mer barnvänlig. Vi kunde använda sand och grus från parkeringen vi anlade till att lägga ut i vattnet och få en långgrund del, berättar David.
Välkommet var det bidrag i form av badbryggor, varav en för de minde barnen, läggs som ett u, en installation som blivit möjlig tack vare Vislanda Hembygdsförening. Föreningen hade nämligen en stor donation från ett par privatpersoner som kunde användas till detta.
- Det kändes skönt och nyttigt att kliva ned i vattnet. Sjön har ett strömmande grundvatten och man upplever hur ”huden blir renad”. Lite som en spa-upplevelse, upplever David.

Kommunen har redan en fin badplats i närheten; Vislandabadet. Tror du inte att de kommer konkurrera med varandra?
- Nej det tror jag inte. Det är två olika sätt att bada; vissa vill bada i en sjö – andra vill ha mer trygghet och bada i bassäng. Vislandabadet har hög tillgänglighet för de funktionsnedsatta så den anläggningen är bättre lämpad för dem.
I 26 graders värme invigde bland andra David Johansson nya badplatsen. I bakgrunden Lavinia Strömberg, ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Foto: Sara Hedlund.Det vinnande sandslottet uppmättes till 86 cm. Foto: Sara Mattisson.