ALVESTA 2022-3-8 KL. 11:00

Nya brandstationen i Vislanda: ”Kommunstyrelsen går inte upp till fullmäktige med hyreskostnader”

Av Josefin Petersson

Nya brandstationen i Vislanda: ”Kommunstyrelsen går inte upp till fullmäktige med hyreskostnader”
Per Ribacke är kommunstyrelsens ordförande. Foto: Maria Lindberg

VISLANDA. Vi skrev förra veckan att det är på gång med en ny brandstation i Vislanda, frågan är var ska den ligga, hur ska den se ut och vad den ska kosta. Enligt Per Ribacke som är kommunstyrelsens ordförande är det redan upphandlat och klart på Brånan 1:11 och de är igång där och tar ner träd och förbereder marken för att bygga, entreprenören som ska bygga kommer även snart sätta spaden i marken.

I augusti förra året fick Allbohus i uppdrag att ta fram upphandlingsförslag, enligt Per Ribacke tog man beslut för två veckor sedan på Allbohus styrelsemöte, eftersom det är Allbohus styrelse som ska investera och göra byggnationen. Så där beslutades det att starta och godkänna anbudet att bygga på Brånan 1:11. Utgångspunkten i att ha den på Brånan 1:11 är att kommunen i många år har diskuterat att flytta brandstationen som ligger vid skolan.

– Vi har letat nya placeringar och det är Värends räddningstjänst som har varit oss behjälpliga att lokalisera var vi skulle kunna lägga en ny brandstation tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen. Då har man identifierat ett par olika tomter och då är det så att Brånan 1:11 och en tomt vid 126:an är ungefär likvärdiga. Vår uppfattning är att Värends räddningstjänst tycker att Brånan 1:11 är den bästa utifrån de förslag som har funnits. Hade de fått önska helt själva bara en geografisk placering så hade de kanske valt att lägga den någon annanstans, men då står där redan ett hus eller något annat som gör att man inte kan bygga där. Av den anledningen har vi valt Brånan 1:11, där finns en färdig detaljplan, marken vid 126:an har ingen detaljplan för att bygga en brandstation, säger Per Ribacke (S), kommunstyrelsens ordförande.

Tidsplanen är att den nya brandstationen ska vara klar till mars 2023. Enligt Per Ribacke (S) kommer det att bli ett dubbelgarage med en kontors- och utbildningsdel i två våningar. Enligt honom blir det en ganska ordinär byggnad, det blir inget avancerat på det sättet. Det kommer finnas plats för omklädningsrum och en tvätthall som kommer användas gemensamt med Allbohus. Det blir däremot ingen tvätthall i brandstationen utan i så fall i anslutning till den. Frågan med brandstationen i Vislanda har bara varit uppe i kommunstyrelsen och inte kommunfullmäktige.

– Det finns olika skäl till det, rent praktiskt så är Alvesta kommun bara finansiärer av hyran när det gäller en brandstation. Där är det så att fullmäktige och kommunstyrelsen har en delegationsordning, kommunstyrelsen går inte upp till kommunfullmäktige med hyreskostnader på det sättet utan det stannar i respektive styrelse eller nämnd. Sedan kommer fakturan gå från Allbohus till Värends räddningstjänst, det är Allbohus som kommer göra investeringen på 9,6 miljoner. De har en delegation på att fatta egna beslut på upp till 10 miljoner kronor och av den anledningen så kommer den inte upp i fullmäktige. Den hade kunnat komma upp i fullmäktige om man ansåg den som principiell, men i och med att det redan finns en brandstation och att det är en reinvestering så är min uppfattning att det inte är en principiell fråga, säger Per Ribacke (S) kommunstyrelsens ordförande.

Från början var kostanden för den nya brandstationen i Vislanda uppe på runt 20 miljoner kronor, nu ligger prislappen på 9,6 miljoner kronor. Detta beror enligt Per Ribacke (S) på att de valde att inte bygga några balkonger på andra våningen och de valde att inte bygga något gym. Han berättar att Vislanda har en brandstation idag som skulle kunna fungera men den ligger på fel plats, därför gör de en ungefär likadan brandstation fast på ett annat ställe. Eftersom det är en deltidsbrandstation så kommer de inte bygga någon form av lyxbygge som inte kommer användas till det den är avsedd för. Sedan menar han att när man tar fram en prisuppgift så gör man det på spekulation, sedan gör man en upphandling, anbuden har där legat på mellan 7,6 miljoner till 13,9 miljoner, sedan tillkommer det 1,9 miljoner i andra avgifter.

– Vi har en diskussion i kommunen om placering, men vi vet inte om man kan bygga den på något annat ställe än Brånan 1:11. Det finns ingen detaljplan för tomten vid 126:an vilket innebär att om man skulle ändra från Brånan 1:11 så kommer det ta ytterligare tre år, eftersom vi måste göra en ny upphandling också och då vet vi inte vad prislappen hamnar på heller. Vid 126:an finns det bostadshus i nära anslutning, en vägkorsning som är hårt trafikerad som måste hanteras, du vet inte hur marken är där, det är ett oskrivet kort. Det är jätteroligt att det äntligen blir av med en ny brandstation, det har diskuterats fram och tillbaka i 20 år, säger Per Ribacke (S) kommunstyrelsens ordförande.

Josefin Petersson


Enligt Per Ribacke som är kommunstyrelsens ordförande är det redan upphandlat och klart på Brånan 1:11 och de är igång där och tar ner träd och förbereder marken för att bygga. Foto: Josefin Petersson