ALVESTA 2022-8-14 KL. 11:48

Ny hjälp för ungdomar med problem

Av Hans Nilsson

Ny hjälp för ungdomar med problem
Björn och Yvonne Bengtsson, Vislanda är en av de behandlingsfamiljer som tar hand om unga enligt TFCO-metoden. Nu söker Humana fler. På bild även pudeln Coco, tre år. Foto: Thomas Edgren

KRONOBERG/ALVESTA. I september startar Humana upp en verksamhet i regionen som hjälper tungt problembelastade ungdomar genom metoden TFCO. En metod som fått medial uppmärksamhet för sina framgångar i behandlingen. - I dagsläget har vi två familjer som agerar behandlingshem häromkring, men det finns stort behov av fler, säger Jim Sandersson, enhetschef vid Humana TFCO.
TFCO är ett manualbaserat beteendeträningsprogram som vänder sig till familjer med så allvarliga problem att en placering av en familjemedlem på en institution eller ett HVB-hem är enda alternativet.
- Målet med TFCO är att ungdomen ska kunna återförenas med sin ursprungsfamilj eller kunna bo i ett familjehem/stödboende. Under en behandlingstid på 8 – 12 månader tränar ungdomen på samspel och beteenden i ett specialutbildat hem, en familj som ställer upp som behandlingsfamilj, förklarar Jim Sandersson.
Parallellt med att ungdomen tränar nya beteenden i familjen och träffar en behandlare och färdighetstränare, tränas även ungdomens föräldrar med hjälp av en familjeterapeut, på att stötta sin ungdom i konflikthantering och kommunikation.

En av de familjer som kommer att jobba som behandlingshem är Yvonne och Björn Bengtsson, Vislanda. De har de senaste tio åren tagit uppdrag att ta hand om unga, 12 - 18 år gamla med problem, både från privata aktörer, Migrationsverket och från SIS, Statens Institutionsstyrelse.
- Det är positivt att erbjuda de unga den typ av struktur som TFCO innebär. Ett bra uppstrukturerat sätt, vardag som helg. Bättre än att placera dem på en institution, hos en behandlingsfamilj som oss ingår ju ungdomen som en del av familjen, menar Yvonne.
- Vi har ett fullt uppstrukturerat program varje dag i olika steg som vi ger ungdomarna poäng för. Varje kväll går vi igenom vad som varit bra eller dåligt under dagen. Vi ska coacha de unga och när de kommit till steg tre har de flesta tagit till sig rätta värderingar tack vare deras samordnare och är på väg ut i samhället, förklarar Yvonne.

Ofta har en kille eller tjej varit hos Bengtssons samtidigt läst vid en närliggande skola. Skolan i Vislanda enligt familjen en bra skola där både rektor, skolpsykolog och skolsköterska har stor förståelse för de ungas problematik. Yvonne menar att det är ”A och O att ha skolan med sig” när man tar hand om ett barn.
- Viktigt med förståelse hos skolfolk då vissa av de barn som behöver stöd, enbart haft sporadisk skolgång.

Själva har familjen Bengtsson uppfostrat fyra egna barn så de har ”vanan inne”.
- Förutom skolgången och läxläsningen, finns det många saker att hitta på här kring Vislanda som vi tar med de unga på, till exempel under helgerna. Vår dotter har hästar och vi har hundar, och det är bra med djur för barn. Och så gör vi utflykter till sagobygdens spännande miljöer, Vislandabandet, vandrar längs elljusspåret och mycket annat. Det är berikande att hjälpa och stödja en ung människa på detta sätt känner vi.

Thomas Edgren