ALVESTA 2023-7-17 KL. 13:00

Mordbrand på Prästängskolan

Av Thomas Edgren

ALVESTA. Förra veckan brann det i Prästängsskolan i Alvesta. Tack vare ett automatlarm kunde rök upptäckas tidigt. Det pågick ingen verksamhet i lokalerna och ingen människa kom till skada.

Mordbrand på Prästängskolan
Brinner för fullt. Släckningsarbetet i gång vid Prästängskolan. Foto: Thomas Edgren

- Det är norra delen av skolan som tagit stryk. 6 - 7 klassrum för lågstadieelever och en fritidsavdelning har brunnit men det har även blivit omfattande rök- och vattenskador i andra delar av skolan vid släckningsarbetet, berättar Lars Engborg, fastighetschef vid AllboHus som äger lokalerna.
Många personer var involverade i släckningsarbetet som var omfattande och komplicerat. Räddningstjänsten tvingades riva delar av byggnaden för att dels komma åt att släcka, dels för att isolera branden.
- Viss del av skolan har förstörts. Tack och lov har vi ingen sommarfritidshemsverksamhet på Prästängskolan denna sommar, säger Marit Persson chef för Utbildningsförvaltningen.

Enligt den polisutredning som pågår misstänks två minderåriga vara ansvariga för branden som klassas som grov mordbrand.
Allbohus alla byggnader är försäkrade hos ett försäkringsbolag som har varit vid skolan och nu påbörjat en utredning angående ersättningen.
- Nu skall vi ha möte med utbildningsförvaltningen om hur vi skall orda ersättningslokaler inför skolstarten 21 augusti. Kanske blir det paviljonger som vi sätter upp eller om vi kan hitta andra temporära lokallösningar, säger Lars Engborg.

Vad han känner till har det inte skett någon brand i kommunens skolor tidigare.
- Vi har varit väl förskonade. Men detta kommer olägligt, då vi just håller på att fokusera kring en upphandling angående om- och tillbyggnad av Skatelövsskolan som skall starta i höst och så håller vi på att utreda läget för kommunens förskolor.