ALVESTA 2024-4-16 KL. 10:31

Moderaterna kritiserar styret”Detta är ett missbruk av förtroende, makt och skattemedel”

Av Josefin Petersson

Moderaterna kritiserar styret”Detta är ett missbruk av förtroende, makt och skattemedel”
Claudia Crowley Sörensson (M) är 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen. Foto: MLI foto

ALVESTA. Kommunstyrelsen har beslutat att under delar av 2024 sysselsätta ungdomar i olika arbetsuppgifter så som däckbyten, rekond av bilar och väggslipning. Målet med dessa arbetsuppgifter är att minska gängkriminalitet och missbruk. Moderaterna menar nu att detta är en kostsam och kortsiktig investering, dessutom menar de att det är oroande att se hur kommunen riskerar att hamna i en situation där den främjar osund konkurrens och gynnar enskilda intressen, vilket de menar kan strida mot lagstiftningen.
Det är kommunens socialtjänst som har huvudansvaret för avhoppare och utredning om stöd för insatser till avhoppare utgår ifrån Socialtjänstlagen, något som Modernaterna menar att styrande partier helt valt att bortse ifrån.

Att förebygga en kriminell livsstil, bryta nyrekryteringen till gängen och bygga upp en avhoppaverksamhet är komplexa uppgifter för Sverige som land och Alvesta kommun är inte undantaget från detta.
– Kommunens arbete skall bygga på beprövade erfarenheter, aktuell lagstiftning, kunskap och forskning, därför säger vi nej till styrets hemsnickrade projekt, kommenterar Claudia Crowley Sörensson.

För att möta komplexa samhällsutmaningar så som nyrekrytering till gängkriminalitet och avhopparverksamhet för detsamma är samverkan mellan myndigheter en grundläggande förutsättning i stället menar Moderaterna.
– Styrets beslut är spekulativt och opportunistiskt. Moderaterna har efterfrågat underlag som visar att detta är lagligt vilket inte presenterats, detta sammantaget gör att förslaget är olämpligt att besluta om. Detta är ett missbruk av förtroende, makt och skattemedel från S, C, KD och V. Alla barn och unga har rätt till en ljus framtid, med drömmar och mål bortom gängkriminalitet. För Moderaterna är det förebyggande arbetet med fokus på forskning och fakta som är centralt, avslutar Claudia Crowley Sörensson.

Josefin Petersson