ALVESTA 2022-11-25 KL. 10:30

Julbelysning och julpynt som vanligt i år också

Av Josefin Petersson

Julbelysning och julpynt som vanligt i år också
Energisnål och kostnadseffektiv teknik gör att belysningen kan tändas och ge kommuninvånarna ökad trygghet, trivsel och mysig julstämning. Förra vintern i Järnvägsparken i Alvesta. Foto: Pressbild

ALVESTA. Julbelysning och julpynt sprider ljus, värme och julstämning även i år i Alvesta kommun, vilket är viktigt för trivseln, tryggheten och handeln. Julbelysningen kommer därför att sättas upp och tändas i samma omfattning som tidigare år.

Det är samtidigt viktigt att vi alla hjälps åt och att vi gemensamt tar ansvar för att minska vår elkonsumtion under den ansträngda energisituation som nu råder. Alvesta kommun är inget undantag och vi arbetar löpande med en rad olika energibesparande åtgärder inom våra olika verksamhetsområden.

Den julbelysning som kommer sättas upp innehåller modern teknik, är väldigt energisnål och därmed kostnadseffektiv. Kommunen gör därför bedömningen att det värde julbelysningen tillför för kommuninvånarna i form av ökad trygghet, trivsel och mysig stämning väger tyngre än den besparing det skulle innebära att inte ha någon julbelysning.

– Vi har ingen beräkning på själva kostnaden för energin som julbelysningen drar, men den är mycket marginell i förhållande till all övrig gatubelysning. Det som kostar med julbelysningen är framförallt uppsättning och nedtagning av julbelysningen, säger Magnus Wigren, chef för Samhällsbyggnads förvaltningen.

Ambitionen är att pyntningen ska stå klar och att julbelysningen ska tändas första advent. All julbelysning kommer att tas ned med start under vecka två, 2023.

Josefin Petersson