ALVESTA 2022-4-8 KL. 11:15

Invånare nekades ställa fråga under allmänhetens frågestund – är en skandal

Av Josefin Petersson

Invånare nekades ställa fråga under allmänhetens frågestund – är en skandal
Fredrik Jonsson från Alvestademokraterna. Foto: Pressbild

ALVESTA/VISLANDA. Förra veckan var det dags för kommunfullmäktige i Alvesta kommun, en del i det är allmänhetens frågestund där allmänheten har möjlighet att ställa en fråga till ledamöterna i Alvesta kommun. Något som den här kommuninvånaren inte fick göra, efter att ha väntat på sin tur, blev kommuninvånaren nekad att framföra sin fråga.
Det var kommunfullmäktige förra veckan och på agendan finns en allmän frågestund, då får kommuninvånare skriva ner och lämna in till ordförande att det här vill jag läsa upp. Det finns inga dumma frågor, därför bör kommuninvånarna kunna ställa de frågor som de känner är viktiga för dem, oavsett om det är en obekväm fråga för någon eller några.
– Det finns inget som säger att frågan måste besvaras, men frågan är ändå fri, eftersom det är en demokrati. Jag ser detta som ett så stort övertramp mot demokratin, så det finns inga ord, att man på det sättet dödar allmänhetens frågestund. Det var ett hån mot demokratin anser jag. Vid det här tillfället var det bara en person som ville ställa en fråga, det var ingen kö så det fanns ingen anledning att inte låta personen gå upp. Det är inte första gången det händer, att det görs mot en politiker som har lämnat in en motion det köper jag, men att det ska bestämmas vilka frågor som får ställas från allmänheten, det köper jag inte, det är en skandal, säger Fredrik Jonsson från Alvestademokraterna.

En av anledningarna till att frågan inte fick ställas kan vara att det bland annat innehöll frågor om den nya brandstationen i Vislanda. Det finns olika sätt att ta upp en fråga i kommunfullmäktige, ledamöterna kan exempelvis lämna in en interpellation men den som kom från Thomas Johnsson från Moderaterna ansågs ha inkommit för sent och ska i stället behandlas på nästa kommunfullmäktige i maj. Frågan kunde annars ha ställts som en vanlig fråga, då är man däremot inte garanterad svar men man får åtminstone ta upp frågan.

I det kommuninvånaren ville läsa upp stod det bland annat följande, ”hur länge skall ni tillåta Er kommunstyrelsens ordförande Per Ribacke att ignorera denna fullmäktigeförsamlings formella legitimitet i enkom samt ett helt uppenbart syfte, för egen maktfullkomlighet” han tar även upp några exempel på detta bland annat gällande den nya brandstationen i Vislanda. ”Brandstationen i Vislanda, Er kommunstyrelsens ordförande Per Ribacke kan säkert hitta på någon annan maktgalenskap innan vi lyckas förändra majoriteten i denna församling, herr Ribacke anför vid intervju med Lokaltidningen att genom att inte bygga två balkonger och gym kunde vi reducera förinformerade investeringen från 25 miljoner till 9,6 miljoner. Därmed konstitueras formell grund för delegationsbeslut, ett för Er kommunstyrelsens ordförande Per Ribacke lägligt maktförhållande. Herr ordförande, förled er ej i tron av att alla Alvestas invånare är kompletta idioter.”
– För att en fråga ska tas upp i kommunfullmäktige så ska den antingen vara principiell eller viktig och vill de inte se den som principiell så menar jag att den i alla fall är viktig för hela Vislanda, de förespråkar demokrati i kommunen men kollar man bakom kulisserna så finns det ingenting, det är vinna eller försvinna, säger Fredrik Jonsson från Alvestademokraterna.

Josefin Petersson