ALVESTA 2023-7-13 KL. 15:00

Igenväxt kring Sjöparken

Av Thomas Edgren

ALVESTA. Det är mycket tråkigt att det växer igen här kring Kärleksbron och Sjöparkspromenaden. Det tycker Barbro och Gunnar Linnér som bott invid ån vid sjön Salens norra ände i sedan de byggde villa 1963.

Igenväxt kring Sjöparken
”Titta så det ser ut nu – alldeles igenväxt”, utbrister Gunnar och Barbro Linnér som bor på Växjövägen i Alvesta. Foto: Thomas Edgren

Nu måste något måste göras för att röja upp anser de.
- Kommunen tycker inte att denna del av sjön är intressant länge – de tittar i stället på andra projekt viket gör att detta växer igen, känner Barbro.

Det var i slutet av 1960-talet som Sjöparksområdet gjordes i ordning och på 1970-talet som Kärleksbron byggdes över ån, som har sitt utlopp i sjön Salen här.

Löv och barrträd av olika slag planerades liksom stora rhodonendron-buskar, av kommunens stadsträdgårdsmästare Bengt Helgesson. Ett vackert område blev det, men nu växer det igen.

- Det har kommit upp massa pilar som blivit alldeles för stora och massa andra träd och växter och vass som inte skötts. Ett träd har fallit ned i vattnet och legat där och grott, det tycker både vi och våra grannar ser fult ut, säger Gunnar och Barbro.
Hon berättar att många personer, inte minst barnfamiljer ofta vandrar i området och har picknick på gräsmattorna. Därför är det synd att det nu växer igen.

Från Alvesta kommuns sida har man inga planer att göra något här.
- Nej, det finns ingen planerad röjning i det området i nuläget säger Henrik Johansson, arbetsledare Park, SBF Teknisk Service.
Pilar och andra träd tar över det fina området kring norra änden av Kärleksbron vid Sjöparken. Foto: Thomas Edgren