ALVESTA 2023-7-16 KL. 13:00

Hjortsbergatomter klara för försäljning

Av Thomas Edgren

HJORTSBERGA. Efter några månaders markplanering är nu 13 sjönära villatomter i Sjöatorp klara för försäljning. Här kommer egen båtplats erbjudas villaägarna och en restaurerad badplats finns i närheten.

Hjortsbergatomter klara för försäljning
13 nya tomter har skapats vid Västersjön i Sjöatorp utanför Hjortsberga. Nu i sommar börjar de säljas. Foto: Hovs Mark & Maskin.

- Det är svårt att hitta ett bättre läge att bygga sin villa på, riksvägen ut mot Alvesta har ju nyligen byggt om, menar mark- och exploateringsansvariga Maja Ivarsson, Hovs Mark & Maskin.
Det är Hovs Mark & Maskin i Växjö som i egen regi markberett tomterna och som fastighetsbolag börjar man nu i sommar att sälja dem.
Tidigare låg det en campingplats på det aktuella området och strax intill finns ett 20-tal villor som genom åren gjorts om från sommarstugor till permanentboenden.

En detaljplan för området har varit klar sedan 2012, då campingplatsen avvecklades men först 2021 köpte företaget den aktuella marken för bostadsbyggande och strax innan årsskiftet kom spaden i marken.

Strax intill löper riksväg 27 mot Värnamo respektive Växjö, och några kilometer bort korsar den riksväg 25 mot Ljungby och Halmstad. Två viktiga vägar som nu har byggts om för att bli trafiksäkrare, så läget för tomterna ses som strategiskt bra. För att skydda mot trafikens buller, har en bullervall byggts mellan riksvägen och tomtområdet.
- Den sandstrand som tidigare funnits vid campingplatsen har vi återställt och vi har byggt en båtbrygga, berättar Maja Ivarsson.

Tomterna är mellan 1000 och 1500 kvadratmeter stora. Kravet för villorna är att de ska ha träpanel och på de främre tomterna mot sjön får villorna ha max ett plan. Tomterna har nämligen terrasserats i etage för att alla ska kunna ha en bra sjöutsikt över Västersjön.
Tomterna får kommunalt vatten och avlopp och bredbandsuppkoppling finns.
En badbrygga har anlagts och den gamla badstranden vid den fd campingplatsen är restaurerad. Foto: Hovs Mark & Maskin.