ALVESTA 2024-6-8 KL. 10:31

Heidelberg Materials är först i landet med tunna fasadelement i betong

Av Josefin Petersson

Heidelberg Materials är först i landet med tunna fasadelement i betong
Magnus Fridvall, chef för produkt- och marknadsutveckling på Heidelberg Materials Precast Abetong. Foto: Pressbild

VISLANDA. Nu lanserar Heidelberg Materials Precast Abetong ett helt nytt fasadelement för hållbara byggen på flera plan. E3-fasadvägg (Environment, Efficiency, Economy) kan tack vare mindre mängd armering och betong sänka CO2-avtrycket med 40 procent, kapa vikt och tjocklek med 30 procent och minska kostnaden med 20 procent.
E3 fasadvägg är ett bärande fasadelement med pelare-balkstomme integrerat i väggen, tunn inner- och ytterskiva i fiberarmerad betong och högvärdig isolering som ger väggen ett U-värde på 0,12 W / (m2*C). E3-väggen passar perfekt för bostadsprojekt med högst åtta våningar, plattbärlag som bjälklag och med en rumshöjd i lägenheterna på upp till 2,60 meter.
– Fasadelement i betong har traditionellt sett likadana ut under lång tid. Det är väldigt robusta och kraftiga väggar med betongens alla fördelar, men också en produkt som skjuter högt över målet i många typer av projekt. Med E3 fyller vi en lucka och blir först på marknaden med ett tunnare fasadelement i betong som ger stora fördelar i många typer av bostadsprojekt, säger Magnus Fridvall, chef för produkt- och marknadsutveckling på Heidelberg Materials Precast Abetong.
Den minskade väggtjockleken ger en ökad lägenhetsarea som ger ökade intäkter och förbättrar ekonomin i projektet. En lättare vägg gör dessutom att kunden kan spara pengar genom att använda en mindre kran på bygget plus att priset blir lägre tack vare lägre kostnad för tillverkning och transport.
– Våra konstruktörer har jobbat med E3 fasadvägg i ett helt år så det känns riktigt kul att äntligen kunna lansera. CO2-avtrycket är 40 procent lägre per kvadratmeter vägg jämfört med ett vanligt fasadelement i betong och vi har fått ner det i nivå med exempelvis utfackningsväggar med träreglar och puts. Intresset från byggherrarna är stort, med E3 fasadvägg får de betongens alla fördelar som exempelvis lång livslängd, bättre brandsäkerhet och minimalt underhåll utan fuktproblem. Dessutom är de flesta byggprojekt idag styrda av höga kvalitetskrav och snäva tidsramar och med prefabricerade fasadelement i betong kan byggherrarna kapa produktionstiderna rejält och nå snabbt fram till ett tätt hus med fuktsäkra väggar, avslutar Magnus Fridvall.


Josefin Petersson