ALVESTA 2023-8-8 KL. 10:55

Han lever med skogen både dag och natt

Av Thomas Edgren

VISLANDA. Det kan man säga om Roger Fransson utanför Vislanda. På dagarna arbetar han vid Vida och kvällar och helger har han sin egen skog i Sjöbacken att ta hand om. Men detta är något han trivs med och han tar gärna en tur ut i sin skog med jämna mellanrum för att njuta och se hur det växer.

Han lever med skogen både dag och natt
Bössa, röjsåg och planteringsborr – de enkla verktyg Roger Fransson behöver – de stora jobben lejer han bort. Foto: Thomas Edgren

Sedan förra året är Roger ansvarig för det nya lager Vida byggt utanför Alvesta, invid riksväg 25.
-Jag har jobbat så många år inom Vida, närmare bestämt 30 år, att jag varit på de flesta ställen inom produktionen.

Gården Sjöbacken utanför Vislanda har funnits i släkten sedan 1940-talet, då hans morfar köpte den. 1979 tog Rogers föräldrar Kjell och Elisabeth, över. 2012 köpte Roger en yta på 114 hektar av gården. För tre år sedan kompletterade han ihop med sina två systrar Hanna och Jenny en intilliggande fastighet på 31 hektar.

Roger utbildade sig vid Ryssbygymnasiet.
- Jag har alltid älskat att köra skogsmaskiner. I efterarbetet efter stormen Gudrun hjälpte jag en entreprenör med att köra skogsmaskin på helgerna, vilket jag trivdes mycket med. Nu jobbar jag dock enbart i egen skog med manuell röjning och plantering; de andra tjänsterna lejer jag bort, berättar han.
-
Nu skall Roger börja gallra 15 hektar och slutavverka 3,5 hektar på syskonens gemensamma fastighet. Entreprenörer från VIDA tar hand om detta i augusti/september. Han har som sagt en mycket lång relation med Vida och dess råvaruinköpare.
Innan dess har Vida varit och röjt ungskog och gallringsskog på över 20 hektar på syskonens mark.

På sin egen skogsfastighet sköter han all röjning och plantering själv. Här har han blandskog; 30 procent tall, 46 procent gran och resten lövskog. 2022 röjde han 10 hektar, 2021 åtta hektar och 2020 åtta hektar. Röjningen av ungskogen var eftersatt sedan lång tid tillbaka, men nu känner han att han kommit ifatt.

Roger konstaterar att det var länge sedan det var ett så högt avverkningspris som det just nu råder på skog. Men man vill alltid ha ett ännu högre pris.
- En livskraftig skogsindustri är viktigt. Har vi ingen skogsindustri så har vi ju ingen avsättning för virket. Inom Vida skapar vi många jobb för de som bor i bygden. Och med nya lagret som ligger bra till strategiskt sett, ser vi positivt på framtiden.

Några skadeproblem med skogen?
-Tack vare att jag har blandskog och att det inte är så mycket gammal skog får jag minimalt med barkborrar. Björk ligger högt i kurs för massavedspriserna just nu. Dock kräver de mycket mer skogsskötsel. Men björken växer snabbare än gran. Lövträd är inte lika känsliga för insekter. Och så bli det ju mycket mer foder till viltet, påpekar Roger.

Han har gott om vildsvin på markerna men har inga skador på fastigheten tack vare att han har två jägare som regelbundet jagar.
- Många klagar på vildsvin men du kan ju få en intäkt på dem, tänk på det. Rätt skött är vildsvin faktiskt en resurs för din skogsfastighet.

Älg då?
- Tallen är betad ganska mycket på vissa ställen tyvärr. Men älgjakten är ju också en resurs och du får tåla ett visst mått av skador. Det är spännande att se en älg i skogen också. Det är nog värre för dem med angrepp av barkborre och andra skadeinsekter som kommer på granskogen. Jag har blandskog på denna fastighet, därför är jag inte så drabbad av insekter. Mycket rönn växer här men den betas hårt.

Din framtidsdröm?
- Att få fortsätta förbättra och sköta skogen. Ju äldre skogen blir desto lättare är den att sköta om. Speciellt när man kommit i kapp med röjningen. Detta är en pensionsförsäkring, samtidigt som varje kvadratmeter av skogen måste skötas, mogen skog skall avverkas i tid!På dagarna jobbar Roger som lageransvarig vid Vidas nya strategiska lager i Alvesta. Foto: Josefin Peterson.