ALVESTA 2022-9-10 KL. 16:37

Fler är behöriga till gymnasiet

Av Josefin Petersson

Fler är behöriga till gymnasiet
Förra läsåret gick 83 procent av eleverna i årskurs nio i Alvesta ut med behörighet till yrkesprogram på gymnasiet. Det är fler än 2018, då motsvarande siffra var 74 procent. Källa: Kolada

ALVESTA. Fler elever som lämnar årskurs nio i Sverige är behöriga till gymnasiet. Och fler gymnasieelever tar studenten inom tre år. Men skillnaderna är stora mellan kommunerna. Så här har skolan utvecklats i Alvesta.

Under det senaste läsåret hade 69 procent av grundskollärarna i Alvesta lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne. Det är en lägre andel än 2018, då 71 procent var behöriga i minst ett ämne.

Förra läsåret gick 83 procent av eleverna i årskurs nio i Alvesta ut med behörighet till yrkesprogram på gymnasiet. Det är fler än 2018, då motsvarande siffra var 74 procent.

– På landsbygden kan studietraditionerna vara svagare, på vissa orter finns rentav ett studieförakt, säger skolforskaren Christian Lundahl vid Örebro universitet.

Har skolor i dessa kommuner hamnat lite grann under radarn när fokus legat på skolor i utsatta områden?

– Jo, det kan nog vara så. Problemen på landsbygden måste uppmärksammas mer.

Monica Sonde, utbildningsdirektör på SKR, lyfter ytterligare en aspekt på landsbygdens problem.

– Man kan ha långt till närmaste gymnasium med lockande yrkesprogram och med nära koppling till det lokala näringslivets behov. När vi ska förstå varför elever inte når behörighet, kan vi inte bara studera grundskolan, vi måste också titta på tillgången till bra gymnasieskolor som motiverar dem att klara skolan, säger hon.

Det är en mindre andel av alla elever som gick ut gymnasiet på tre år i Alvesta nu än i slutet av förra mandatperioden. Andelen har minskat från 66 till 62 procent i kommunen. Alvesta ligger lägre än rikssnittet.

Josefin Petersson