ALVESTA 2022-12-11 KL. 11:48

Extra ägartillskott till Huseby bruk

Av Josefin Petersson

Extra ägartillskott till Huseby bruk
Alvesta kommun och Växjö kommun har nu kommit överens om att tillsammans anslå 7 000 000 kronor till Huseby Bruk. Foto: Josefin Petersson

ALVESTA. Alvesta kommun och Växjö kommun har gemensamt beslutat om ett extra ägartillskott till Huseby bruk om totalt 7 miljoner kronor för insatser som Huseby bruk planerar att genomföra under 2023 och 2024.
Tillskottet ska gå till insatser som syftar till att fortsatt utveckla och stärka Huseby bruk som destinations- och besöksmål, däribland utvecklingen av ett kunskapscenter för skog och vatten som är en del i brukets utvecklingsplan för 2021–2026.

– Huseby Bruk är ett av de viktigaste besöksmålen i Kronobergs län och denna satsning gör platsen än mer attraktiv för våra besökare. Det är en rejäl investering i utvecklingen av Huseby och det är med glädje och spänning som vi nu kommer att se utställningar med mera växa fram på denna vackra plats, säger Per Ribacke (S), kommunstyrelsen ordförande i Alvesta kommun.

– I Huseby bruk har vi en unik bruksmiljö med en unik historia som vi självklart ska bevara, men också utveckla så att bruket kan fortsätta vara ett starkt och attraktivt besöksmål. Genom att investera i utvecklingen av ett kunskapscenter vill vi stärka besöksnäringen i länet samtidigt som vi höjer kunskapen om vad skogen och vattnet betyder för oss, historiskt, idag och för framtiden, säger Pernilla Tornéus (M), kommunstyrelsens ordförande i Växjö kommun.

Huseby bruks publika verksamhet drivs av Huseby Bruk AB som är ett kommunalt bolag som ägs av Alvesta kommun och Växjö kommun. Kommunerna har nu kommit överens om att tillsammans anslå 7 000 000 kronor till Huseby Bruk. Detta för att nå målen i den utvecklingsplan som finns för 2021–2026. För Växjö kommun innebär det 30 procent av det totala tillskottet vilket motsvarar 2 100 000 kronor under 2023 och 2024. För Alvesta kommun innebär det 70 procent vilket motsvarar 4 900 000 kronor under motsvarande tid.

– Det är en väldigt glädjande satsning, som gör det möjligt för oss att på Huseby bygga en flyttbar, pedagogisk utställning om skog och vatten, för hela familjen, med första invigning under 2023, säger Sven Sunesson, ordförande för Huseby Bruk AB.

Josefin Petersson