ALVESTA 2023-7-4 KL. 11:00

Elever i årskurs nio prisades

Av Josefin Petersson

Elever i årskurs nio prisades
Stefan Eriksson Sparbanken Eken, Milo Tietz Hagaskolan, Tea Svenningsson Hagaskolan, Jonna Nyström Mohedaskolan, Viggo Linder Hagaskolan, Leopold Johansson Vislandaskolan, Astrid Ståhl Vislandaskolan, Emilia Ornat Vislandaskolan, Magnus Leijon Rotary

ALVESTA. Alvesta-Allbo Rotaryklubb delar i samarbete med Sparbanken Eken ut stipendier till framgångsrika elever i årskurs nio, inom Alvesta kommun.

Rotary är en världsomspännande organisation, med fokus på hjälpverksamhet bland annat inom hälsa, rent vatten, utbildning och fredsinitiativ. I världen finns det drygt 30 000 klubbar och cirka 1,2 miljoner medlemmar. En av dessa klubbar är Alvesta-Allbo Rotaryklubb med cirka 30 medlemmar.

Bakgrunden till att de instiftat dessa stipendier är att det idag är mycket fokus på problem, dåliga betyg med mera i skolan.
– Vi vill lyfta fram att det också är mycket som är bra och vill därför premiera de elever som uppnått fantastiska resultat i Alvesta kommun. Vi glömmer ofta dessa elever i bruset av problem, säger Nils Zinn som var president 2019 när stipendierna instiftades.

Genom medlemmars kontakt med Sparbanken Eken har finansieringen säkerställts. Stipendierna delas därför ut i samarbete med Sparbanken Eken, men Rotaryklubben ansvarar för administration, urval och genomförande av utdelningsceremonin.

I Alvesta kommun finns det tre skolor med avgångsklasser från årskurs nio, Mohedaskolan, Hagaskolan och Vislandaskolan. Två elever utses från Mohedaskolan, fyra från Hagaskolan och två från Vislandaskolan, eleverna får mottaga ett stipendium på 1 500 kronor var.

De elver med högst och för Hagaskolan även näst högst meritvärde, tilldelas stipendium. Om två eller flera elever har samma meritvärde, skall högsta betyg i ämne enligt följande prioritering gälla, svenska, matematik, engelska, samhällskunskap, biologi, fysik, kemi, geografi och historia.

Årets stipendium delades ut förra veckan i samband med en lunch på hotell Rådmannen i Alvesta. Vid ceremonin deltog utöver stipendiaterna, en representant från lärarkollegiet på respektive skola, medlemmar från Alvesta-Allbo Rotaryklubb och representanter från Sparbanken Eken. Årets stipendier delades ut av klubbens president Magnus Leijon och kontorschef Stefan Eriksson.

Ett stort grattis till årets stipendiater, från Hagaskolan, Viggo Linder, Milo Tietz, Tea Svenningsson och Hanna Fechter. Från Mohedaskolan Jonna Nyström och Widia Winqvist. Från Vislandaskolan Astrid Ståhl och Leopold Johansson, Utöver Rotarys och Ekens stipendier, delade även Vislandaskolan ut ett stipendium till Emilia Ornat.

Josefin Petersson