ALVESTA 2023-7-11 KL. 12:00

Efter solcellsboomen – nu kommer den stora batterivågen

Av Josefin Petersson

Efter solcellsboomen – nu kommer den stora batterivågen
Anna Werner, VD på Svensk Solenergi. Foto: Jann Lipka

ALVESTA. Intresset för solceller har en tid varit starkt bland svenskarna, nu börjar vi även på allvar få upp ögonen för batterier i hemmet och se fördelarna med att vara självförsörjande på el. Totalt ökade de svenska hushållens investeringar i batterier med hela 519 procent 2022 jämfört med 2021. Alvestaborna investerade 4 010 000 kronor i batterier under 2022.

– Vi har gått från en snabb solcellsutbyggnad till en rekordsnabb batteriutbyggnad. Även om det är från låga nivåer är det väldigt roligt att se, säger Anna Werner, vd på branschföreningen Svensk Solenergi.

Solceller producerar bara el på dagen, men med hjälp av ett batteri kan du lagra och använda den egenproducerade solelen även under dygnets mörka timmar. Då har du istället möjligheten att använda förnybar och lokalproducerad el. På så sätt möjliggör batterier en effektiv och hållbar användning av solenergi och hjälper till att minska beroendet av fossila bränslen.

På nationell nivå ökade de svenska hushållens investeringar i batterier med hela 591 procent 2022. Investeringarna 2022 låg på 927 miljoner kronor, mot 135 miljoner kronor år 2021.

– Det gröna avdraget har hjälpt till att få svenskarna att vilja investera i batterier. Svensk Solenergi sätter stort värde på att regeringen förstår nyttan av en kraftig utbyggnad av solenergin, säger Anna Werner.

Idag ligger avdraget på 50 procent för inköp av batterier och lagring. Det innebär att ett standardbatteri kostar runt 33 000 kronor för konsumenten.

Antalet privatpersoner som installerade batterier med grönt avdrag under 2021 var 2 190. 2022 landade antalet på 14 100 vilket innebär en ökning med 544 procent.

Mest av alla har invånarna i Gnesta kommun investerat i batterier, hela 1 470 kronor per invånare. Minst investering gjordes i Kiruna kommun med 14 kronor per invånare. Riksgenomsnittet 2022 låg på 89kr/invånare, 2021 låg det på 13kr/invånare.

Josefin Petersson