ALVESTA 2022-11-18 KL. 10:00

”Det känns kul att fler upptäcker vilken tillgång viltkött är”

Av Josefin Petersson

”Det känns kul att fler upptäcker vilken tillgång viltkött är”
De senaste fem åren har intresset och efterfrågan på viltkött ökat, det känns kul att fler förstår vilken bra tillgång det är och även att det är klimatsmart mat, säger Göran Blomberg, platsansvarig på Ekovilt i Lönashult. Foto: Johan Thuresson

LÖNASHULT. Ekovilt är en vilthanteringsanläggning i Lönashult, de köper upp vilt från enskilda jägare, gårdar och hägn. Det tas sedan om hand och blir till klimatsmart mat. Ekovilts moderbolag heter Åke P Fågel och Vilt och har sitt huvudkontor i Malmö. Samtidigt som efterfrågan på viltkött har ökat de senaste fem åren så blir elpriserna ett allt större problem.

På Ekovilt i Lönashult tar de emot älg, vildsvin, rådjur och hjort, de tar i dagsläget inte emot småvilt. Förutom anläggningen i Lönashult, har de även ett antal viltdepåer som det kallas, bland annat Ryd, Ör, Drev, Glosäng, Emmaboda, Linneryd och Lagan och ytterligare sju till. Det totala upptagningsområdet sträcker sig från Saxemara utanför Ronneby i söder, till Mjölby i norr.

Just i Lönashult på Ekovilt är de för tillfället, två fastanställda, två säsongsanställda och ett par timanställda.

– För vår del drar högsäsongen i gång på riktigt den 16 augusti när det är bockpremiär, sedan har vi en lugnare period under september. Men sedan drar det i gång igen den första oktober i och med älgjakten fram till sista januari nästa år, säger Göran Blomberg, platsansvarig på Ekovilt i Lönashult.

Det styckas inget vilt i Lönashult, utan det körs till deras anläggning i Malmö, däremot hämtar de upp vilt från viltdepåerna och samlar det i Lönashult först. Om du vill sälja ditt vilt till Ekovilt kan du antingen lämna det på någon av deras viltdepåer, både Lönashult och övriga depåer är öppna dygnet runt. De tar däremot inte emot något trafikskadat vilt överhuvudtaget.

Åke P Vilt och Fågel däremot, styckar, maler, kryddar och packar det färdiga köttet. I närområdet finns köttet att köpa på Tommys Livs i Lönashult och Börjes i Tingsryd.

– På en säsong tar vi emot väldigt mycket vilt, i Lönashult kan vi ta emot 500 djur i veckan. Det som oroar just nu är elpriserna, det kommer komma en period när de inte är bundna längre. Så vi håller tummarna för att regeringen ska kunna fatta några beslut som även gynnar oss företagare. Annars kommer vi behöva öka inflödet av vilt rejält, gör vi inte det så kommer det att bli tufft. Det svåra är att vi inte vet hur mycket vilt vi får in, regnar det en helg kanske vi inte får något alls och det håller inte i längden, säger Göran Blomberg, platsansvarig på Ekovilt i Lönashult.

Göran Blomberg ser däremot en stark efterfrågan på just viltkött, vilket lovar gott för framtiden.

– Det känns även som att offentlig sektor har fått upp ögonen för viltkött, exempelvis både skolor och sjukhus. De senaste fem åren har intresset och efterfrågan på viltkött ökat, det känns kul att fler förstår vilken bra tillgång det är och även att det är klimatsmart mat. Samtidigt som många jägare kan få betalt för sitt fritidsintresse när de säljer köttet, säger Göran Blomberg, platsansvarig på Ekovilt i Lönashult.

Josefin Petersson


På en säsong tar de emot väldigt mycket vilt, i Lönashult kan de ta emot 500 djur i veckan. Foto: Johan Thuresson