ALVESTA 2022-3-18 KL. 11:00

Brandstationen är en principiell fråga

Av Josefin Petersson

Brandstationen är en principiell fråga
Arbetet är påbörjat på Brånan 1:11 med att ta ner träd och röja buskar. Foto: Josefin Petersson

VISLANDA. Vi har tidigare tagit upp frågan gällande ifall den nya brandstationen i Vislanda skulle vara en principiell fråga. Samt var den ska ligga, hur ska den se ut, vad den ska kosta och om frågan ska tas upp i kommunfullmäktige eller inte. Förra veckan menade Per Ribacke att hyresfrågor hör inte hemma i fullmäktige, de beslutas i kommunstyrelsen och respektive nämnd. Fredrik Jonsson från Alvestademokraterna vill nu ge sin syn på det som Per Ribacke, kommunstyrelsens ordförande sa förra veckan.

– Återigen så säger Per Ribacke inte sanningen utan vrider på den och pratar emot sig själv, vilket det finns flera exempel på i förra veckans artikel. Det är inte hyran vi vill ta upp i fullmäktige, det är bara svammel. Vi vill ta upp var den ska ligga. Per Ribacke vill att vi följer ägardirektiven och låter kommunstyrelsen respektive fullmäktige besluta det de ska, då hade vi egentligen inte behövt debattera detta. Per Ribacke är jävig eftersom han sitter som ordförande i kommunstyrelsen och Allbohus, han skulle ha stigit av en av rollerna för att säkerställa att processen följs på ett demokratiskt vis. Per Ribacke är en diktator i kommunen som struntar i andras åsikter och kan aldrig ändra sig även om han vet att han har fel, säger Fredrik Jonsson, Alvestademokraterna.

Enligt Fredrik Jonsson har frågan om den nya brandstationen en principiell betydelse och framför allt är den viktig för hela Vislanda och frågan borde därför tas upp i kommunfullmäktige.

– Det finns inga kontrakt från Värends räddningstjänst att de ska hyra från Allbohus. Allbohus VD har inte gjort det han ska, han skulle satt stopp och sagt att vi har inget beslut från kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige att börja bygga. Ägarna har inte sagt ja i det här fallet och att Allbohus har mandat att bestämma själva upp till 10 miljoner kronor spelar ingen roll. Det som Per Ribacke dessutom påstår med att det tar tre år till om vi skulle ändra och bygga vid väg 126 för att vi måste ha en ny upphandling är skitprat, kommunen äger redan marken så det hade blivit några månader senare att kunna börja bygga där i värsta fall, inte år, säger Fredrik Jonsson, Alvestademokraterna.

Josefin Petersson