ALVESTA 2022-8-20 KL. 12:00

Brända tomten blir parkering

Av Josefin Petersson

Brända tomten blir parkering
Brända tomten bredvid Ica Nära Dackehallen i Vislanda görs om till parkering. Foto: Josefin Petersson

VISLANDA. Just nu utförs det grävarbete i Vislanda på Brända tomten bredvid Ica Nära Dackehallen för att ge plats för 20 till 25 nya parkeringsplatser.

Sedan ett tag tillbaka utförs det grävarbete på Brända tomten i Vislanda för att skapa 20 till 25 nya parkeringsplatser som kommer att arrenderas av Ica Nära Dackehallen, detta ger också Ica Nära Dackehallen möjlighet att expandera butiken då den gamla parkeringen i så fall skulle ha försvunnit för att ge plats för en utökad butik. Parkeringen berkänas vara klar i mitten av september.
– Vi håller på att bygga till parkeringsplatsen för att få tillräckligt med parkeringsplatser i centrum. Det blir cirka 20 platser och arbetet beräknas vara klart i mitten av september. Parkeringen kommer sedan att arrenderas ut till Ica, säger Ulf Carlsson, Teknikchef på SBF Teknik.

Eftersom Brända tomten idag nyttjas av ett flertal olika intressenter och fyller ett flertal viktiga funktioner i Vislanda är det viktigt att i framtiden både bevara och utveckla de gröna ytorna i området. Samtidigt är det viktigt med centrumnära parkeringar. Brända tomten kan på detta sätt medverka till att upprätthålla förutsättningar till både viktiga samhällsfunktioner och dagligvaruhandel både för samhället och dess omgivande landsbygd.

Josefin Petersson