ALVESTA 2022-10-22 KL. 10:00

Blocköverskridande samarbete för Alvestas bästa

Av Josefin Petersson

Blocköverskridande samarbete för Alvestas bästa
Linnéa Naess (V), Thomas Haraldsson (C), Jessica Johansson (KD) och Per Ribacke (S). Foto: Josefin Petersson

ALVESTA. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har beslutat att bilda ett minoritetsstyre med ett valtekniskt samarbete inklusive politiskt samarbete med Vänsterpartiet. De vill på ett konstruktivt sätt tillsammans ta ansvar för Alvesta kommuns fortsatta utveckling.

– Jag är både glad och stolt att presentera ett styre för de kommande fyra åren. Vi har under de senaste dagarna hittat lösningar och förutsättningar för samarbete, det kommer att möjliggöra en fortsatt utveckling av Alvesta kommun på ett bra sätt. De senaste åtta åren har vi samverkat över partigränser, vi har jobbat för att hitta breda och bra lösningar för att komma framåt för Alvestas bästa, detta vill vi fortsätta med, säger Per Ribacke, Socialdemokraterna.

– Jag är glad att Centerpartiet ännu en mandatperiod kan vara med och ta ansvar för Alvesta kommuns utveckling, ett samarbete som bygger på en stabil grund för fortsatt utveckling av hela vår kommun. Alvesta kommun har oändliga möjligheter och fantastiska verksamheter som vi även framöver vill vara med och vidareförädla, säger Thomas Haraldsson, Centerpartiet.

– Vi hade först tänkt oss ett samarbete med alliansen, men när Liberalerna försvann på valnatten och inte nådde upp till spärren, så då fick vi tänka om. Vi har haft samtal med alla partierna och detta var vad vi landade i. För oss är det viktigt att jobba för en trygg omsorg och att hela kommunen ska fungera, där känner vi också att vi har väldigt mycket gemensamt med Centerpartiet där vi tycker lika i många landsbygdsfrågor, säger Jessica Johansson, Kristdemokraterna.

– Vi vill fortsätta se till att Alvesta styrs av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet i någon konstellation, nu blir det genom ett samverkansavtal. För oss har det varit viktigt i förhandlingarna att lyfta fram en möjlig HBTQI certifiering, där vi inte mött något motstånd, men också fler förskolepedagoger och möjligen utreda sex timmars arbetsdagar inom omsorgen. Avtalet är inte helt färdigt men vi har haft en god dialog hittills, säger Linnéa Naess, Vänsterpartiet.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna samlar tillsammans 23 av 49 mandat, med stöd av Vänsterpartiet får de majoritet med 25 mandat. Det nya styret tillträder däremot inte förrän den 1 januari 2023.

Josefin Petersson