ALVESTA 2023-7-10 KL. 12:00

Alvesta kommun stiger i Svenskt Näringslivs mätning om företagsklimatet för sjätte året i rad

Av Josefin Petersson

Alvesta kommun stiger i Svenskt Näringslivs mätning om företagsklimatet för sjätte året i rad
I den årliga attitydundersökningen från Svenskt Näringsliv om företagsklimatet i Sveriges kommuner förbättrar Alvesta sitt sammanfattande omdöme från företagen för sjätte året i rad från 3,87 till 3,97. Foto: Pressbild

ALVESTA. I den årliga attitydundersökningen från Svenskt Näringsliv om företagsklimatet i Sveriges kommuner förbättrar Alvesta sitt sammanfattade omdöme från företagen för sjätte året i rad från 3,87 till 3,97, Sverige snittet i Sverige är 3,46. Årets resultat är kommunens högsta betyg någonsin sedan mätningarna startade.

Alvesta förbättrar sig på 8 av 15 frågor i undersökningen och ligger över snittet i Sverige på 13 av frågorna.

– Jag är glad och stolt över det arbete som görs tillsammans för att skapa ett positivt klimat och en attraktiv kommun att leva, bo och verka i. Det är ett långsiktigt och målmedvetet arbete som idag ännu en gång gett det bästa sammanfattade omdömet någonsin. Extra glädjande är det att vi stiger i omdöme i många frågor där vi satsat extra. Vi är såklart medvetna om att allt inte är prickfritt och kommer fortsätta förbättra oss på olika sätt. Ett livskraftigt näringsliv är en grundförutsättning för en tillväxtkommun, berättar Thomas Haraldsson, vice ordförande i kommunstyrelsen i Alvesta kommun.

– Det är mycket positivt att vi blir bättre hela tiden och att vi ökar vårt sammanfattade omdöme om företagsklimatet i år också vilket visar på ett långsiktigt och bra arbete. Vi fortsätter att hålla en hög nivå på vår service till näringslivet. Samverkan och att utveckla kommunen tillsammans med företagen är mycket viktigt och något vi kommer att fortsätta jobba mer med, berättar Per Ribacke, kommunstyrelsens ordförande i Alvesta kommun.

– Det är ett kvitto på vårt jobb då vi ser förbättring för sjätte året i rad av det sammanfattade omdömet och en bekräftelse på att vi tillsammans med våra fantastiska företagare i kommunen tar kliv framåt och utvecklar vårt samarbete. En god dialog och bra relationer är också mycket viktigt. Samtidigt så är vi ödmjuka och ser att vi kan bli bättre på flera områden. Vi är i början på ett arbete med att samverka bättre mellan skolan och näringslivet. Vi tittar också på hur vi kan få fler tjänstepersoner och politiker att träffa vårt näringsliv och vi har identifierat områden där vi kan bli bättre i vår service och bemötande till företagen, berättar Ola Agermark näringslivsansvarig på Alvesta kommun.

Josefin Petersson