ALVESTA 2024-6-9 KL. 10:35

Alvesta kommun satsar på hållbara och lokala inköp inom livsmedel

Av Josefin Petersson

Alvesta kommun satsar på hållbara och lokala inköp inom livsmedel
Thomas Haraldsson är ordförande i upphandlingsutskottet. Foto: Pressbild

ALVESTA. Kommunstyrelsen i Alvesta kommun har beslutat om en ny livsmedelsstrategi där ett stort fokus ligger på hållbara och lokala inköp, strategin gäller 2024–2027.
Livsmedel har en förhållandevis stor klimatpåverkan globalt sett och är därför ett prioriterat område ur klimatsynpunkt. Att minska kommunkoncernens utsläppsnivåer när det gäller livsmedel är därför ett viktigt steg i kommunens arbete med att förverkliga målen i Agenda 2030.

Den nya strategin belyser vikten av att tänka på utsläppsnivåer redan vid planering av menyer. Inköpen kommer att styras mot mer klimatsmarta alternativ från början.
En viktig del av strategin är att mindre producenter enklare ska kunna lämna anbud på en viss del av volymen. Detta görs möjligt genom ett så kallat dynamiskt inköpssystem (DIS). Tanken är att lyfta och erbjuda mindre leverantörer att leverera exempelvis morötter, äpplen till en närliggande förskola, när möjlighet till detta finns.

Genom DIS kan kommunen även bibehålla och öka intresset av vår lokala försörjningsbalans. Genom att handla närodlat kan kommunen vara med och skapa förutsättningar att bli ännu mer självförsörjande, vilket är en viktig del i krisberedskapen.
– Vår förhoppning är att vår strategi ska gynna både lokala producenter och kommuninvånare genom att kostorganisationen får större möjligheter att laga klimatsmarta och närproducerade måltider som även bidrar till kommunens livsmedelsförsörjning, säger Thomas Haraldsson, ordförande i upphandlingsutskottet.

Sedan år 2021 har ett kategoristyrt arbetssätt varit en viktig pusselbit för en mer strategisk upphandlingsprocess inom Alvesta kommunkoncern. Det innebär att kommunens inköp optimeras genom att delas in och arbetas med i någon av kommunens inköpskategorier.
Josefin Petersson