ALVESTA 2022-3-27 KL. 10:36

Alvesta kommun har startat kontaktcenter för ökad service

Av Josefin Petersson

Alvesta kommun har startat kontaktcenter för ökad service
Foto: Josefin Petersson

ALVESTA. 2020 tog kommunfullmäktige beslut att kommunen ska införa ett koncerngemensamt kontaktcenter i Alvesta kommun och arbetet med att utveckla organisationen har fortlöpt sedan dess.
Kontaktcenter kommer att hjälpa både de som bor och verkar i kommunen med ärenden och servicefrågor. Alvesta kommun har sedan februari tjuvstartat verksamheten genom att ta emot alla inkommande samtal till kommunens bolag, Alvesta Energi AB, Alvesta Renhållning AB och AllboHus Fastighets AB.
I april startar de upp i full skala och då kommer kontaktcenter att fungera som en samlad väg in till hela kommunen och alla dess verksamheter. Hit ska man kunna vända sig med alla sina frågor som berör kommunkoncernens verksamhet.
Josefin Petersson