ALVESTA 2023-8-15 KL. 10:00

Alvesta klättrar på klimatranking

Av Thomas Edgren

ALVESTA.Alvesta kommun tar ett steg upp när det gäller klimatranking när IVL, Svenska Miljöinstitutet i en enkätundersökning har kartlagt landets kommuners arbete med klimatanpassning. Bäst i landet är Norrköping.

Enkäten har genomförts årligen under sex år, och nu klättar Alvesta kommun upp med 18 placeringar.
Alvesta kommun får 17,5 poäng av 33 möjliga och får då plats 102. Alvesta är dock näst bäst i Kronobergs län, där Växjö kommun leder, med 24 poäng, vilket innebär plats 49 nationellt sett. Detta är några platser nedåt sedan förra enkäten.

2021 var Ljungby kommun bäst i länet på en delad 17:e plats. Nu ligger kommunen trea med 15,5 poäng.
Uppvidinge ligger på noll poäng och har således inte något klimatanpassningsarbete att tala om.

– Vi ser att små kommuner ligger efter med klimatanpassningsarbetet. Det är troligen en effekt av att de har små resurser och begränsat med kompetens att driva dessa frågor, säger Staffan Moberg, IVL.

IVL och Svensk Försäkring har poängsatt kommunernas arbete med klimatanpassning och 194 kommuner har svart på enkäten. Det är stor skillnad i hur långt kommunerna kommit med klimatanpassningen. Poängen varierar mellan 0 och 33 som är högsta möjliga poäng.

Mer än hälften av de 194 kommuner som svarat på enkäten når inte upp till hälften av poängen. 53 kommuner har fått under tio poäng i undersökningen, vilket visar att de knappt har påbörjat sitt klimatanpassningsarbete.

– Vi ser att små kommuner ligger efter med klimatanpassningsarbetet. Det är troligen en effekt av att de har små resurser och begränsat med kompetens att driva dessa frågor, säger Staffan Moberg, IVL.