ALVESTA 2022-10-15 KL. 10:23

65-årig kvinna förskingrade 587 803 kronor

Av Josefin Petersson

65-årig kvinna förskingrade 587 803 kronor
Genrebild. Foto: Pixabay

ALVESTA. Göta hovrätt fastställer en dom angående penningtvättsbrott och grovt penningtvättsbrott. Ärendet har anknytning till Alvesta kommun genom den tilltalade kvinnan i 65-års åldern. Hons döms för två fall av penningtvättsbrott och ett grovt penningtvättsbrott, då hon totalt har förskingrat 587 803 kronor, påföljden blir 37 800 kronor i dagsböter och totalt 585 481 kronor i skadestånd.

Den 65-åriga kvinnan har den 26 oktober 2018 på okänd plats i Sverige, i syfte att dölja pengarnas ursprung eller i syfte att otillbörligen främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig 150 000 kr, som härrört från brott genom bedrägeri samma dag mot målsäganden, ställt sitt bankkonto till förfogande och mottagit de 150 000 kronorna som härrört från brottet och därefter fört 140 000 kronor vidare till ett annat bankkonto. Hon begick gärningen med uppsåt.

Sedan även den den 5 november 2018 har hon på okänd plats i riket, i syfte att dölja pengarnas ursprung eller i syfte att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig 35 000 kr, som härrört från brott genom bedrägeri samma dag mot målsäganden, ställt sitt bankkonto till förfogande och mottagit de 35 000 kronorna som härrört från brottet och därefter fört en del av pengarna vidare till annat konto. Hon begick gärningen med uppsåt.

Dessutom har kvinnan mellan den 9 till 15 februari 2022 på okänd plats i Sverige, i syfte att dölja pengarnas ursprung eller i syfte att otillbörligen främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig 402 803 kr som härrört från brott genom bedrägeri, ställt sitt bankkonto till förfogande för insättning och förvar av de 402 803 kr som härrört från brottet och därefter gjort köp och överföringar till andra konton med egendomen. Hon begick gärningen med uppsåt, brottet är grovt eftersom gärningens avsett betydande belopp.

Påföljden blir 37 800 kronor i dagsböter och totalt 585 481 kronor i skadestånd, 185 000 kronor av skadeståndet beräknas kunna täckas genom utmätning av den 65-åriga kvinnans egendom, övriga 400 481 kronor ska hon dock betala.

Josefin Petersson