ALVESTA 2023-8-13 KL. 14:00

30 000 kronor till nya redskap

Av Thomas Edgren

GRIMSLÖV. Gymnastikföreningen Skatelövs GF fick mest pengar av alla föreningar i Alvesta kommun när Sparbankstiftelsen Kronan och Swedbank nyligen delade ut bidrag till föreningar i regionen.

30 000 kronor till nya redskap
Skatelövs GF fick mest pengar av alla föreningar i Alvesta kommun. Bild från föreningens sommargympa. Foto: Emma Brennander.

-Det känns jättekul. Det är ju svårt att klara en förening och verksamhet utan bidrag av detta slag, menar Karin Johansson, ordförande.
Det är till inköp av nya redskap för barn och ungdomar som pengarna använts. Emma Brennander, vice ordförande, berättar mer.
- Vi har beställt nya fodral till våra tjockmattor. Så har vi beställt airRolls, ”uppblåsta rullar” som vi kan använda som hjälpredskap till olika övningar, något som barnen har önskat sig. Så ha vi bytt ut en gammal musikspelare mot en ny. Redskapen kommer troligen levereras lagom till terminsstarten.
- Det är bidrag som detta som gör att man kan göra lite extra med sin verksamhet
Skatelövs GF har runt 190 barn och har ett 30-tal ledare samt 10 unga hjälpledare för barn- och ungdomsgrupperna. Medlemmarna kommer främst från södra delen av Alvesta kommun, samt områdena kring Kalvsvik och Vrankunge.

På gång i höst?
- Vi har just varit på Hällevikslägret. Och vecka 36 drar gymnastikgrupperna i gång inför hösten. Så skall vi åka på den årliga kommuntävlingen ”Kommuntrampetten”, en tävling för kommunens gymnastikföreningar, i år i Moheda. Och så blir det ett dagläger för medlemmar i vår förening senare, redogör Emma Brennander.