ALVESTA 2024-6-11 KL. 10:38

150 000 till folkhälso-projekt runt om i länetBlir idrottsskola och sommarläger i Alvesta

Av Josefin Petersson

150 000 till folkhälso-projekt runt om i länetBlir idrottsskola och sommarläger i Alvesta
René Jaramillo (M) är ordförande i regionala utvecklingsnämnden. Foto: Pressbild

ALVESTA. Nu är det klart att åtta ideella föreningar och organisationer i länet får projektstöd för hälsofrämjande eller hälsoförebyggande insatser, totalt får de dela på 150 000 kronor. I Alvesta kommun handlar det om Rädda barnen Alvesta, SRF Värend och Smålands parasportförbund som vardera får 25 000 kronor.
Syftet med projektstödet är att stötta aktörer inom civilsamhället vars arbete bidrar till länets folkhälsoarbete och att uppfylla de regionala målen inom området. Projektstödet är också en del av ett större utvecklingsarbete som syftar till att stärka samverkan mellan Region Kronoberg och länets civilsamhälle.

Intresset har varit stort, hela 31 föreningar och organisationer har ansökt om projektstödet. Av dessa har nu åtta projekt blivit beviljade. Föreningarna kunde ansöka om max 25 000 kronor och totalt kommer 150 000 kronor att fördelas.
– Det är många aktörer som bidrar till länets utveckling och det civila samhället är betydelsefulla i det arbetet. Det är därför viktigt att vi är med och stöttar ideella föreningar och organisationer som vänder sig till målgrupper som är särskilt viktiga för att nå målet om en jämlik hälsa, säger Rene Jaramillo (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

ABF Kronoberg har till projektet Må bra tillsammans fått 25 000 kronor, ett projekt som är för äldre i Lessebo, Ljungby och Markaryd. Åseda ryttarförenings har till projektet 60+ fått 5 000 kronor, ett projekt som är för äldre i Uppvidinge. Attention Kronoberg har till projektet Min stora födelsedag fått 10 000 kronor, ett projekt som är för barn och unga med NPF i hela länet. Rädda barnen Alvesta har till projeket sommarläger 2024 fått 25 000 kronor, ett projekt som är ett för barnfamiljer i socioekonomisk utsatthet i Alvesta. Lessebo gymnastik- och idrottsförening har till projektet parafotboll fått 10 000 kronor, ett projekt som är för personer med funktionsnedsättning i Lessebo. SRF Värend har till projeket tillgänglig gruppträning fått 25 000 kronor, ett projekt som är för personer med funktionsnedsättning i Alvesta och Växjö. Smålands parasportförbund har till projektet Idrottsskola Alvesta fått 25 000 kronor, ett projekt som är för personer med funktionsnedsättning i Alvesta. Studieförbundet vuxenskolan Kronoberg har till projektet hälsa för barn och ungdomar med NPF fått 25 000 kronor, ett projeket som är för barn och unga med NPF i Växjö och Ljungby.

Josefin Petersson