VÄXJÖ 2024-5-20 KL. 10:35

Wåhlin om EU-valet: ”Jag skulle bli så otroligt glad om jag kom in”

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. Magnus P Wåhlin i Miljöpartiet i Växjö är den ende kandidaten i Kronoberg som har en relativt stor chans att bli invald i EU-parlamentet. Han står som nummer 4 på listan i EU-valet för sitt parti. Miljöpartiet har 3 mandat nu.
- Det är spännande nu, vår målsättning är att få 4 mandat. Jag skulle bli så otroligt glad om jag kom in, säger han.

Wåhlin om EU-valet: ”Jag skulle bli så otroligt glad om jag kom in”
Magnus P Wåhlin i Miljöpartiet i Växjö har relativt stor chans att bli invald i EU-parlamentet.. - Det är spännande nu, jag skulle bli så otroligt glad om jag kom in, säger han. Foto: Hans Nilsson


Söndagen den 9 juni 2024 är det EU-val i Sverige och en kandidat i EU-valet som ser särskilt mycket fram emot det är kommunalrådet Magnus P Wåhlin i Växjö.
Han stod på plats 16 för Miljöpartiet i EU-valet 2019. Men i 2024 års EU-val är han på 4:e plats och den ende valbare kandidaten i hela sydöstra Sverige i EU-valet.

Varför ska kronobergarna rösta i EU-valet egentligen?
- Det här är ett ödesval. Så har man sagt om många val, men det här är verkligen ett ödesval, tycker Magnus P Wåhlin.
- Det är så mycket som står på spel nu när ytterhögerns partier ökar i flera länder. Jag tänker bland annat på Alternativ För Tyskland, Nationell Samling i Frankrike och Italiens Bröder. Det är partier som inte är för demokratins utveckling, utan de vill se något annat, säger Magnus P Wåhlin.
- De tycker inte att alla människor har lika rättigheter och de vill kunna styra utan demokratisk inflytande från oppositionen, som i Ungern. De vill minska jämställdheten och de är emot HBTQI.
- Sedan har EU en riktigt dålig jordbrukspolitik som premierar stordrift och industrialiserat jordbruk. I Europa slår man samman jordbruken för lönsamheten. Stordriften är inte bra för djuren, klimatet och den biologiska mångfalden och det påverkar Kronoberg som region för vi har mycket småjordbruk här.
- EU behöver en bättre politik för jordbruket och det vill vi jobba för med ökat stöd för ekologisk odling och småskaligt jordbruk. Om vi ska bli självförsörjande måste våra småjordbruk i Kronoberg få chansen att överleva.

Varför ställer du upp i EU-valet?
- Jag har länge varit intresserad av internationella frågor och skulle vilja jobba med utrikesfrågor och EU:s utvidgning, där länder som Ukraina med tiden, och Nordmakedonien, Moldavien, Bosnien-Hercegovina och Georgien kan bli EU-medlemmar.
- EU är ett freds- och samarbetsprojekt och om fler länder blir med i EU och uppfyller kraven på rättsstatens principer och mänskliga rättigheter är det bra för freden i Europa, säger Magnus P Wåhlin.
- Jag tror också att om vi ska lyckas lösa klimatkrisen så måste medlemsländerna i EU samarbeta mer för att hitta gemensamma lösningar.
- Vi vill öka samarbetet i EU kring frågor om migration, folkrätt, mänskliga rättigheter och för en mer kraftfull klimatpolitik. Det behövs, för det finns en oro nu att flera länder i EU blir mer nationalistiska och vill minska EU:s samarbete, och det är djupt bekymmersamt. Man ser det i Slovakien och Ungern och nu även i Sverige.

Vilka är dina viktigaste frågor i EU-valet?
- Att lösa klimatkrisen - det är prio 1. Annars har vi ingen framtid. Att minska diskrimineringen och löneskillnaderna mellan kvinnor och män i Europa, driva frågor för mänskliga rättigheter, att kvinnor i alla medlemsländer ska ha rätt till abort och att människor måste få välja hur de ska leva sina liv, förklarar Magnus P Wåhlin.
- Dessutom är utrikesfrågor viktiga för mig. Vi har ett krig i Ukraina där EU måste skicka mer vapen, ammunition och luftvärn för att Ukraina ska ha en möjlighet att försvara sig. Ryssland får inte vinna, de måste stoppas.
- Sedan har vi ett krig i Gaza som börjar likna ett folkmord från Israels sida. EU måste bli tydligare i sin kritik av Israel och EU måste få fler sanktioner på plats mot Israel.

Vad är bra och dåligt med EU?
- Det som är bra med EU är att det är ett fredsprojekt i grunden och att man har tagit fram ett klimatpaket, Fit for 55, som i alla fall är hyfsat bra. Men vi måste göra det mycket bättre under kommande mandatperiod, understryker Magnus P Wåhlin.
- Att vi har en inre marknad inom Europeiska unionen där varor, tjänster, personer och kapital kan röra sig fritt mellan medlemsländerna är bra. Vi skulle inte klara oss i Sverige om vi gick ur EU.
- Men det största bekymret med EU är ytterhögerns framfart, det är mycket dåligt för Europa om de partierna får majoritet i EU-parlamentet.
- Vi har konsensusbeslut i ministerrådet och det är inte bra, det skulle jag vilja se ändras till kvalificerad majoritet istället när det gäller beslut i frågor som rör mänskliga rättigheter och utrikessanktioner, berättar Magnus P Wåhlin.
- Som det är nu kan Viktor Orbán i Ungern styra som han vill på grund av konsensusbeslutet i ministerrådet och blockera viktiga saker som sanktioner mot Ryssland.

hans nilsson


Magnus P Wåhlin i Miljöpartiet från Växjö är den ende valbare kandidaten i hela sydöstra Sverige i EU-valet och har en god chans att väljas in. Foto: Daniel Johansson


Namn: Magnus P Wåhlin
Parti: Miljöpartiet
Plats på EU-vallistan:4
Ålder: 53 år
Ort: Växjö
Yrke: Kommunalråd i Växjö kommun, sedan tidigare en tjänst som stiftsadjunkt vid Växjö stift
Uppdrag: Sitter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och ksau, kommunstyrelens arbetsutskott, ordförande i överförmyndarnämnden, vice ordförande arbete och välfärd, förste vice ordförande i VKAB, Växjö Kommunföretag AB, sitter i partistyrelsen i Miljöpartiet