VÄXJÖ 2022-11-25 KL. 10:33

Ville ha ihjäl anställd på Försäkringskassan

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. Försäkringskassan i Växjö har fått ett skriftligt hot från en kund som är riktat mot en anställd. Kunden har sagt att denne vid möten med den anställde på Försäkringskassan har velat ha ihjäl personen ifråga - och att denne haft svårt att kontrollera sina känslor och då istället valt att lämna mötet.

Ville ha ihjäl anställd på Försäkringskassan
Den anställde på Försäkringskassan känner sig stressad och otrygg på grund av det skriftliga hotet. Foto: Hans Nilsson


Den anställde på Försäkringskassan känner sig stressad och otrygg på grund av det skriftliga hotet. Arbetsgivaren har anmält hotet till Arbetsmiljöverket som en arbetsolycka alternativt allvarligt tillbud.

Vården har varit i kontakt med den person som skickat hotet för att höra om hotet var uttryckt i affekt. Men den här personen har då uppgett att denne en längre tid har känt att denne har velat ha ihjäl den anställde på Försäkringskassan.

Personen har vid möten med den anställde på Försäkringskassan haft så svårt att kontrollera sina känslor att denne istället för att bruka våld har lämnat platsen.
Informationen har mottagits från sjukskrivande enhet som har fått det skriftliga hotet från kunden som är riktat mot den anställde på Försäkringskassan.
hans nilsson