VÄXJÖ 2023-3-3 KL. 08:53

Vikarie slog äldre person i huvudet: ”Språk och kultur kan påverka”

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. En vikarie på ett äldreboende i Växjö skrek på en av de boende och slog personen i bakhuvudet, enligt en lex-Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).
Vikarien arbetar inte längre kvar på boendet och får inte heller jobba kvar inom Växjö kommun efter den händelsen. I utredningen av händelsen pekar man på hur språk och kultur kan påverka bemötande i omsorgen.

Vikarie slog äldre person i huvudet: ”Språk och kultur kan påverka”
En vikarie på ett äldreboende i Växjö slog en äldre person i bakhuvudet. I utredningen av händelsen pekar man på hur språk och kultur kan påverka bemötande i omsorgen. Foto: Pixabay


Det är omsorgstagaren själv som har namngivit vikarien och berättat för personalen på vård- och omsorgsboendet i Växjö om vad som har hänt, i en utredning av händelsen.

Enligt omsorgstagaren, som är en äldre person på ett äldreboende, så har vikarien skrikit till denne. Vikarien har dessutom slagit omsorgstagaren i bakhuvudet.
Nu har vikarien inte kvar sin anställning på boendet och har avslutats som anställd i Växjö kommun på grund av händelserna.
Efter detta har en handlingsplan för hur anställda ska bemöta omsorgstagaren upprättats.
En kommunsjuksköterska är inkopplad och arbetar med medicinjusteringar för att omsorgstagarens allmänna psykiska mående ska förbättras.
Enligt samtal med enhetschefen har omsorgstagarens mående förbättrats de senaste veckorna.
I samband med utredningen av den här händelsen har följande åtgärder föreslagits:
Man ska säkerställa rutiner för att vikarier har egen tillgång till social dokumentation i Lifecare, för kontroll och uppföljning av vilka utbildningar som anställda går och för att social dokumentation följs.

Handlingsplaner ska göras i ett tidigt skede vid eventuellt framtida stressande situationer med omsorgstagare. Rutin för detta finns redan, konstateras i utredningen.

Man pekar också på hur språk och kultur eventuellt kan påverka bemötande i omsorgen - och att det är viktigt att diskutera detta och ta hjälp av språkombud.
Dessutom lyfter man fram vikten av att göra riskanalyser kring arbetsmiljön i samband med att omsorgstagare har stora behov som kan leda till stress hos medarbetare. Rutin för detta finns också redan.hans nilsson