VÄXJÖ 2024-1-15 KL. 19:50

Växjö kommun fördjupar samarbete med Kvinnojouren Blenda

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. Växjö kommun och Kvinnojouren Blenda i Växjö har tecknat ett nytt samarbetsavtal på tre år.
Avtalet ska ge möjlighet till ett större stöd till våldsutsatta kvinnor och motverka våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.

Växjö kommun fördjupar samarbete med Kvinnojouren Blenda
Rizana Talic, chef för förvaltningen arbete och välfärd i Växjö kommun. Foto: Alexander HallKvinnojouren Blenda erbjuder bland annat stödsamtal och rådgivning, både till våldsutsatta och till anhöriga.

Det här avtalet gör det möjligt för Blenda att jobba med att sprida information, insatser som höjer kompetensen, påverkan på samhället och förebyggande arbete om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.
- Samarbetet med Kvinnojouren Blenda gör att vi ännu bättre kan nå ut till utsatta kvinnor och barn i samhället. Tack vare samverkan kan vi sänka trösklarna så att fler kan få råd och stöd och komma i kontakt med socialtjänsten, säger Rizana Talic, chef för förvaltningen arbete och välfärd i Växjö kommun.

Avtalet innebär att Kvinnojouren Blenda får ekonomiskt stöd från Växjö kommun varje år i tre år. Det ska vara ett komplement till kommunens ordinarie verksamhet för att stötta och hjälpa våldsutsatta barn och kvinnor i kommunen.
- Det är glädjande att vi har ett fortsatt samarbete med Växjö kommun. Det gör det möjligt att driva vårt gemensamma och viktiga arbete med stöd till våldsutsatta kvinnor och barn. Våld i nära relation, mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck är ett allvarligt samhällsproblem som vi måste samverka kring, säger Caroline Högfeldt Coucher, verksamhetsledare på Kvinnojouren Blenda.

hans nilsson