VÄXJÖ 2024-6-14 KL. 18:52

Värnpliktig från Växjö får 31 000 i skadestånd

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. En värnpliktig man från en ort i Växjö kommun får 31 000 kronor i skadeersättning av staten efter att drabbats av en olycka i samband med en militärövning.

Värnpliktig från Växjö får 31 000 i skadestånd
l en del av övningen skulle de springa nerför en backe. Då fastnade han med foten i ett hål, slog en halv volt i luften, fick vänster knä i marken medan resten av kroppen fortsatte att rotera så att vänster lårben bröts. Foto: Amber Clay, Pixabay


Mannen beskriver själv att skadan skedde under en tillbakaryckning i en eld- och rörelseövning på Mästocka militära skjutfält i södra Hallands inland öster om Halmstad.
De värnpliktiga bar stridsväst och AK5, Automatkarbin 5.

l en del av övningen skulle de springa nerför en backe. Då fastnade han med foten i ett hål, slog en halv volt i luften, fick vänster knä i marken medan resten av kroppen fortsatte att rotera så att vänster lårben bröts.
Han insåg genast att lårbenet var knäckt på mitten och lyfte tillbaka benet till en sträckt position.

Försvarsmakten är en verksamhet som staten har ansvar för och mannen har nu beviljats ersättning med 31 000 kronor för skadan, enligt ett beslut av Kammarkollegiet.

Kammarkollegiet ansvarar för personskadeskyddet för flera typer av verksamheter kopplade till statliga myndigheter. Försvarsmaktens frivilliganställda, personer som deltar i arbetsmarknadsåtgärder, intagna inom Kriminalvården, studenter vid vissa myndigheters utbildningar och icke anställda uppdragstagare hör till dem som omfattas.


hans nilsson