VÄXJÖ 2022-9-2 KL. 18:33

V: ”Vi vill skapa ett mer jämlikt Växjö”

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. Vänsterpatiet i Växjö går till val med klassisk vänsterpolitik med målet att skapa ett mer jämlikt samhälle.
- Det har varit för mycket marknadstänk i Växjö. Vi tror att det är möjligt att styra Växjö kommun på ett annat sätt. Vi vill kraftigt öka resurserna till de kommunala verksamheterna för att skapa ett mer jämlikt Växjö, säger Maria Garmer, förstanamn på Vänsterpartiets lista i Växjö.

V: ”Vi vill skapa ett mer jämlikt Växjö”
- Marknaden ska inte styra välfärden. Kommunen ska ha likvärdiga skolor, och om vi stärker kommunen med mer resurser blir det vi som kan styra och satsa resurserna där de behövs, förklarar Maria Garmer, Vänsterpartiet. Foto: Henrik Petersson

Vänsterpartiet anser att politiska i beslut i Växjö genom åren har gjort att andelen privata och vinstdrivande alternativ har ökat inom välfärden.
Vilket har gjort att skillnaderna, enligt Vänsterpartiet, har ökat beroende på var man bor i Växjö och i kommunen. Detta vill man förändra genom att stärka de kommunala verksamheterna rejält.
Skola och förskola och omsorgen är prioriterade områden för att minska klyftorna och skapa en mer jämlik kommun.
Vänsterpartiet anser att skolan i Växjö under en lång tid har varit underfinansierad och att skillnaderna mellan olika skolor i kommunen har ökat.

Man befarar alla barn och elever inte får de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential.
- Vi är det parti som satsar mest på att stärka den kommunala skolan, elevhälsan och fritidsgårdarna. Marknaden ska inte styra välfärden. Kommunen ska ha likvärdiga skolor, och om vi stärker kommunen med mer resurser blir det vi på kommunen som kan styra och satsa resurserna där de behövs, förklarar Maria Garmer, ledamot av kommunstyrelsen och toppkandidat för Vänsterpartiet.
- Då kan vi utjämna skillnader mellan olika skolor. Det är viktigt att börja redan i förskolan med lagom stora barngrupper och mer personal där det behövs och fler lärare i varje klass i skolan. Då kommer fler barn att ha möjlighet att lyckas i skolan och få en utbildnng som gör att de inte hamnar i utanförskap.
Även inom omsorgen vill man ha mer personal.
- Den stressiga minutjakten och de delade turerna ska bort, och det ska vara lätt att få del av omsorg oavsett var man bor.

Vänsterpartiet i Växjö vill att alla politiska beslut ska förhålla sig till klimatkrisen och man vill se en klimatomställning omgående. Bland annat vill man bygga ut laddinfrastrukturen i hela kommunen och göra det möjligt för hyresgäster att ladda vid sin bostad
- Det finns goda möjligheter för att Vänsterpartiet och Miljöpartiet och Socialdemokraterna kan styra Växjö kommun tillsammans i en majoritet, det vore ett önskvärt scenario, säger Maria Garmer.
hans nilssonNågra av Vänsterpartiets viktigaste frågor i Växjö
- Hyresrätter med rimliga hyror i hela kommunen och kommunala hyresrätter ska inte säljas ut
- Halvera kursavgifterna till kulturskolan och öka tillgänglighet till verksamheten i hela kommunen
- Utveckla fritidsgårdsverksamheten och utöka öppettiderna med en extra dag per vecka i hela kommunen
- Mer resurser till elevhälsan för att förebygga psykisk ohälsa
- Erbjud två- eller flerlärarsystem på fler skolor
- Vinstuttagen ur de kommunala bostadsbolagen ska stoppas
- Avskaffa LOV inom särskilda boenden
- Mer personal i omsorgen – minutjakten ska bort och delade turer avskaffas
- Bygg trygghetsboenden i alla kommundelar
- Medborgarkontor ska finnas i Växjö och på mindre orter